Ако Вашият лекар смята, че имате астма, той трябва да направи функционално изследване на дишането, наречено спирометрия, което измерва колко въздух вдишвате и издишвате, и колко бързо можете да го издишате. Това е безболезнено изследване, при което си поемате дълбоко въздух, след това издишвате колкото може по-силно в тръба, свързана с уред, наречен спирометър. Този уред измерва какво количество и колко бързо издишвате. Това изследване се повтаря при следващите Ви посещения в кабинета, за да се провери колко добре работи Вашето лечение.

изследвания за астма

ФЕО1 или форсираният експираторен обем през първата секунда на издишване на въздух се измерва със спирометрия. Той се сравнява с целия обем въздух, който може да бъде издишан при форсирано издишване (наричан ФВК или форсиран витален капацитет). Пациентите с астма може да имат нормално или намалено съотношение на ФЕО1 към ФВК .

Изследвания (тестове) за белодробна функция

Тестовете за белодробна функция измерват дишането Ви, за да помогнат на Вашия лекар да диагностицира и наблюдава Вашата астма. Има различни видове тестове за белодробни функции. Вашият лекар може да използва комбинация от тестове за  потвърждаване на диагнозата астма. Тестовете за белодробна функция също могат да помогнат на Вашия лекар да разбере дали Вашите лекарства за астма работят.

Видове изследвания (тестове) за белодробна функция

Тестове за белодробна функция често се правят преди и след прием на лекарство, известно като бронходилататор, което отваря дихателните Ви пътища. Ако белодробната Ви функция се подобри много след бронходилататор, вероятно имате астма.

Повечето тестове за белодробна функция изискват от вас да издишвате или вдишвате с помощта на устройство или мундщук, свързан към устройство. Това са тестове, които обичайно се правят в лекарския кабинет. Вашият лекар може да Ви помоли да спрете приема на определени лекарства преди изследването.

Изследване спирометрия

Това е препоръчителният тест за потвърждаване на астма. По време на този тест дишате през мундщук, който е свързан към устройство, наречено спирометър, който от друга страна е свързан към лаптоп. Той измерва количеството въздух, което можете да вдишвате и издишвате, и скоростта на въздушния поток. Трябва да поемете дълбоко въздух и след това да издишате силно.

СПИРОМЕТРИЯТА е изследване за това колко добре работят белите Ви дробове, което измерва колко бързо и какво количество въздух можете да вдишате и издишате.

Как работят белите дробове

Нормално при вдишване въздухът се движи свободно през трахеята, след това през големи тръби, наречени бронхи, през по-малки тръби, наречени бронхиоли, и накрая отива в малки торбички, наречени алвеоли.

Малки кръвоносни съдове, наречени капиляри, обгръщат алвеолите. Кислородът от въздуха, който дишате, преминава в капилярите, след което въглеродният диоксид от тялото Ви преминава от капилярите в алвеолите. Накрая при издишване въглеродният диоксид се освобождава от Вашето тяло.

Защо е необходима спирометрията?

Заболявания като хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) и астмата водят до стесняване на Вашите бронхиоли, което намалява количеството въздух, влизащо в белите дробове. ХОББ уврежда и алвеолите, което намалява количеството кислород в кръвта. Тези заболявания могат да затруднят дишането Ви.

Вашият лекар може да препоръча изследването спирометрия, за да идентифицира заболяване в белите дробове или за да провери тежестта на установено белодробно заболяване.

Изследването спирометрия

По време на изследването лекарят използва устройство, наречено спирометър. Спирометърът е апарат, който измерва издишания въздух.

Преди теста сядате на удобен стол, като Вашите крака плътно стъпват на пода. Ако имате зъбни протези, може да бъдете помолени да ги махнете. За най-добри резултати следвайте точно инструкциите на лекаря.

Първо повдигате главата и брадичката си, за да можете лесно да дишате. След това поставяте щипка на носа си, за да се предотврати излизането на въздух през ноздрите.

След това поемате дълбоко въздух, за да напълните изцяло белите дробове с въздух, и го задържате.

Поставяте мундщука на спирометъра между зъбите си и плътно запечатвате устните си около него.

И накрая издишвате въздуха от дробовете си възможно най-силно и бързо. Лекарят ще Ви каже кога да спрете. Обикновено възрастните издишват в продължение на поне шест секунди.

спирометър

Трябва да извършите правилно спирометричния тест три пъти, за да получите точни резултати. Вашият лекар ще обсъди резултатите с Вас и ще Ви информира, ако имате някакви проблеми с дишането.

Спирометрия интерпретация на показателите

Спирометрията измерва количеството и скоростта на въздуха, който може да бъде вдишан и издишан от белите Ви дробове. Вашият лекар може да използва резултатите от спирометрията за диагностика на белодробни заболявания като ХОББ и астма.

Резултатите от спирометрията включват измервания, наречени Форсиран експираторен обем за една секунда (ФЕО1), Форсиран витален капацитет (ФВК) и съотношение между ФЕО1/ФВК.

 • ФЕО1 е показател за количеството въздух, което можете да издишате в спирометъра в рамките на една секунда
 • ФВК е показател за общото количество въздух, което можете да издишате след едно дълбоко вдишване
 • ФЕО1/ФВК представлява съотношението на общия въздух, който можете да издишате в спирометъра в рамките на една секунда към общото количество въздух, което можете да издишате

Възможно е да Ви бъдат предписани лекарства, напр. бронходилататор, и е възможно да бъдете помолени да повторите спирометрията един или повече пъти. Ако по време на изследването бъдат приети лекарства и резултатите от изследването покажат подобрение, Вашият лекар може да Ви назначи продължително лечение с лекарства.

ВЕД метрия 

Тест за измерване на максималния въздушен поток (върхов експираторен дебит – ВЕД) – вижте дневника тук.

Този тест се прави чрез ВЕД-метър. Това е малко портативно устройство за измерване скоростта, с която можете да издишате въздуха от белите дробове. По време на теста вдишвате възможно най-дълбоко и след това духате в устройството възможно най-силно и бързо. Ако имате поставена диагноза астма, можете да използвате ВЕД-метъра у дома, за да проследите състоянието си.

ВЕД метрията представлявя измерване на ВЕД /върхов експираторен дебит/, чрез портативно, сравнително евтино и лесно за използване устройство, което обичайно може да се използва от деца и възрастни. Това изследване може да информира Вашия лекар дали назначеното Ви лечение работи и дали Вашето белодробно заболяване (астма или ХОББ) се влошава.

ВЕД-метърът е личен уред за измерване на издишания от Вас максимален въздушен поток в L/min. Той показва съответната стойност след направеното изследване. Вие можете да го използвате у дома и запишете резултатите, след което да ги обсъдите с Вашия лекар. Обичайно, ВЕД-метрите съдържат цветни маркери за улеснение наблюдението на Вашето белодробно заболяване (астма и ХОББ).

По време на пристъп на астма дихателните Ви пътища често се стесняват. ВЕД-метърът може да измери това стесняване часове, дори дни, преди симптомите на астма да се появят.

Същност ВЕД-метърът е толкова чувствителен към промените в дихателните пътища, че може да Ви предупреди за проблеми, свързани с дишането дори по-добре от лекаря, когато преслушва белите Ви дробове със стетоскоп.

Ако приемете Вашето лекарство за астма, когато ВЕД-метърът показва промени още преди да забележите симптоми, може да успеете да избегнете пристъп на астма.

ВЕД-метърът може също така да помогне на Вас и Вашия лекар при:

 • Решаване дали Вашият план за действие при астма (виж плана тук) работи добре
 • Решаване кога да добавите, увеличите или дори спрете лекарство
 • Решаване кога да потърсите спешна помощ
 • Установяване на причинителите на Вашата астма (тези фактори, които причиняват симптоми на астма)
 • По-доброто разбиране и споделяне на информация относно Вашата астма

Измервайте Вашия максимален въздушен поток поне веднъж на ден, обикновено сутрин, преди да вземете лекарствата си за астма. Може да се наложи да го проверявате по-често, ако имате повече пристъпи от обикновено или ако резултатът от изследването Ви е под 80 процента от най-доброто Ви лично постижение. Проверете плана си за действие при астма. Не забравяйте да използвате винаги един и същ ВЕД-метър.

Как да използвате Вашия ВЕД-метър?

ВЕД метрия

 1. Поставете индикатора в основата на номерираната скала.
 2. Изправете се.
 3. Поемете дълбоко въздух.
 4. Поставете ВЕД-метъра в устата Ви между зъбите и затворете устни около мундщука. Не позволявайте на езика да блокира отвора в мундщука.
 5. Издишайте възможно най-силно и бързо.
 6. Запишете числото, което сте получили. Но ако кашляте, докато използвате ВЕД-метъра или направите друга грешка, не използвайте това число. Издишайте отново във ВЕД-метъра и запишете новата стойност.

Веднага повторете стъпки от 1 до 6 още два пъти.

Запишете най-високото от трите числа във Вашия дневник (виж дневник тук) за астма.

Как да установите най-доброто Ви лично постижение?

Вашето най-добро лично постижение на максималния въздушен поток е най-високата стойност (число), която имате за период от две до три седмици, когато астмата ви е под добър контрол. Добрият контрол е, когато се чувствате добре и нямате никакви симптоми на астма.

Астмата на всеки е различна, така че най-доброто Ви лично постижение на максималния въздушен поток може да се различава от средната стойност на друг човек с астма, с вашия ръст, тегло и пол. Вашият план за действие при астма (виж плана тук) трябва да се основава на стойността на най-доброто Ви лично постижение на максималния въздушен поток.

За да установите стойността на най-доброто Ви лично постижение на максималния въздушен поток, направете изследването:

 • Поне два пъти на ден в продължение на две до три седмици
 • Когато се събудите и между обяд и 14:00 часа
 • Преди и след прием на облекчаващо (спасително) лекарство
 • Когато разполагате с нов ВЕД-метър, дори ако той е от същия вид, който сте използвали в миналото
 • Според указанията на Вашия лекар

Какви са зоните на максималния въздушен поток?

След като разбере най-доброто Ви лично постижение на максималния въздушен поток, Вашият лекар ще Ви даде набор от числа, които Ви казват какво да правите. Тези числа (стойности) на максималния въздушен поток се поставят в диаграма със зони на светофарния принцип. Най-лесно е тези целеви зони да бъдат добавени към Вашия план за действие при астма (виж плана тук). Това ще Ви помогне да знаете какво да правите, когато стойността на Вашия максималния въздушен поток се промени. Например:

Зелена зона (80% до 100% от най-доброто Ви лично постижение на максималния въздушен поток) сигнализира че всичко е наред. Нямате симптоми на астма. Приемайте ежедневно контролиращите си лекарства (ако са предписани такива), както обикновено.

Жълта зона (50% до 80% от най-доброто Ви лично постижение на максималния въздушен поток) сигнализира за необходимост от внимание. Трябва да вземете лекарство за бързо облекчение и да проверите дали максималния въздушен поток се връща в зелената зона. Може да имате пристъп на астма, който изисква увеличаване на Вашите лекарства или добавяне на нови лекарства. Или като цяло астмата Ви може да не е под контрол. Може да се наложи Вашият лекар да промени Вашия План за действие при астма (виж плана тук). Следвайте Плана си за действие при астма и потърсете допълнителна медицинска помощ, както е посочено.

Червена зона (под 50% от най-доброто Ви лично постижение на максималния въздушен поток) сигнализира за спешна медицинска помощ. Трябва да вземете Вашето лекарство за бързо облекчение веднага. Незабавно се обадете на Вашия лекар, ако стойността на максималния въздушен поток не се върне в жълтата или зелената зона и остане в тази зона. Ако не можете да се свържете с Вашия лекар и стойността Ви остава в червената зона, отидете незабавно в спешното отделение. Вашият План за действие при астма (виж плана тук) трябва да Ви предоставя ясни инструкции.

Кои са някои важни неща, които трябва да запомните?

Записвайте всеки ден стойността на максималния въздушен поток в дневника си (виж дневника тук) за астма.

Намаляването на максималния въздушен поток с 20% до 30% от най-доброто Ви лично постижение на максималния въздушен поток може да означава начало на пристъп на астма.

Вашият План за действие при астма (виж плана тук) може да Ви информира да използвате по-често Вашия ВЕД-метър и да променяте лекарствата си.

Използвайте само един ВЕД-метър. Не забравяйте да го носите с Вас, когато имате назначен преглед при Вашия специалист по астма.

Разчитането на стойностите на максималния въздушен поток ще бъде толкова добро, колкото и Вашите усилия. Стойностите могат да бъдат изкуствено високи при натиск с езика или плюене, както и могат да бъдат изкуствено ниски поради недостатъчно усилие или лоша техника.

Изследване (тест) на издишания азотен оксид (FeNO)

Тестът за FeNO дава информация относно тежестта на възпалението в белите дробове. Когато имате астма, дихателните Ви пътища са възпалени и произвеждат азотен оксид. Този тест може да каже на лекаря колко са възпалени дихателните Ви пътища чрез измерване на количеството на азотния оксид.

Съществуват две групи БПТ – „директни” и „индиректни”. „Директните” включват фармакологичните агенти хистамин и метахолин (аналог на ацетилхолина) и са използвани за първи път преди повече от 50 години. Тези агонисти предизвикват стесняване на дихателните пътища, по директен механизъм, посредством специфични рецептори в гладката мускулатура, стимулирането на които предизвикват контракция.

Бронхопровокационен тест

Ако другите Ви резултати са нормални, но сте имали признаци и симптоми на астма, Вашият лекар може да назначи тест, който да доведе до лека реакция във Вашия организъм при контролирани лабораторни условия. Вдишват се фармакологични агенти, най-често метахолин (аналог на ацетилхолина) в нарастваща концентрация. Тези агенти предизвикват стесняване на дихателните пътища, по директен механизъм, посредством специфични рецептори в гладката мускулатура, стимулирането на които предизвикват контракция (свиване). Стесняването на дихателните пътища се измерва посредством спирометрия. Ако нямате астма, Вашите бели дробове няма да реагират на ниските дози, на които биха реагирали хората с астма.

Тези тестове за белодробна функция са едни от най-често използваните видове. Съществуват и други видове тестове за белодробна функция, които Вашият лекар може да използва за диагностициране и лечение на Вашата астма, в зависимост от възрастта, симптомите, медицинската история и др.

Как да разбера дали имам нужда от тест за белодробна функция?

Ако имате симптоми на астма, потърсете консултация със специалист алерголог или пулмолог. Въз основа на Вашите симптоми и медицинска история, лекарят ще Ви информира дали имате нужда от изследване на белодробната функция.

Изследвания (тестове) за алергия

Има два основни типа тестове за установяване на алергия, които могат да бъдат назначени на хората с астма:

 • Кръвен тест
 • Кожно-алергичен тест

Тестовете за алергия не се използват за диагностициране на астма. Но ако Вашият кръвен или кожно-алергичен тест се окажат положителни за алергии, това може да означава, че е по-вероятно да имате астма.

Тестовете за алергия се използват най-вече след като сте диагностицирани с астма. Те идентифицират всички алергии, които биха могли да предизвикат/влошат симптомите на астма.

Как се провеждат тестовете за алергии?

Кръвният тест цели да установи антитела в кръвта. Броят на антителата ще покаже доколко сте алергични като цяло.

Ако Ви бъде назначен кожно-алергичен тест, това обикновено се прави в болница. Специалист-алерголог ще постави малко количество разтвор на алерген, към който се смята че може да сте алергични, върху кожата Ви, след което ще направи серия от повърхностни убождания или одрасквания, и ще потърси признаци на алергия, като напр. кожата Ви става сърбяща, подута и зачервена. Трябва да получите резултатите от кожно-алергичния тест в рамките на около 20 минути.

Какво показват резултатите от тестовете за алергия?

Кръвният тест ще покаже на Вашия лекар колко IgE (имуноглобулин Е) антитела в кръвта са произведени от имунната Ви система в отговор на предполагаем алерген. Резултатите могат да покажат, че астмата Ви се предизвиква от много различни видове алергени – за някои от които може да не сте подозирали, или могат да покажат, че сте алергични към един конкретен алерген.

Резултатите от кожно-алергичния тест ще определят точно към какво сте алергични, за да можете да предприемете необходимите стъпки за лечение на Вашата астма.

Например, ако сте алергични към определен вид дървесен полен, можете да говорите с Вашия лекар за това кои лекарства биха били подходящи за Вас по време на сезона на полените.

Въпросници (тестове) за оценка на контрола на симптомите и качеството на живот

Тези тестове включват попълване на въпросници (виж теста тук), за да разберете какви симптоми изпитвате и различните начини, по които астмата може да повлияе живота Ви.

В проведено проучване сред хора с тежка астма 91% отбелязват, че тежката астма оказва влияние върху ежедневните дейности, като способността им да правят физически упражнения (да спортуват), върху семейния и социалния им живот, върху работния процес и дейностите на училище, и времето за почивка. В същото проучване 82% от хората отбелязват, че са имали нарушение на съня и 66% са наддали тегло.

Ако симптомите на астмата не Ви позволяват да правите обичайните дейности, които преди сте могли да правите, като спорт или да играете с децата си, тези резултати ще помогнат на Вашия специалист по астма да разбере как астмата влияе върху живота Ви. Те също така са полезен начин за наблюдение на ефективността на лечението за астмата.

Специалистите по астма използват тези тестове, за да:

 • Изградят по-ясна представа относно Вашите симптоми на астма
 • Разберат как астмата може да ограничава Вашите ежедневни дейности
 • Разберат как се справяте с предизвикателствата на честите симптоми на астма
 • Оценяват Вашия отговор (дали се повлиявате добре) към текущото Ви лечение за астма.

Сега имате възможност да попълните теста за контрол на астмата и да обсъдите резултатите с Вашия лекуващ лекар.


Материалът е предназначен да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

Материалът се публикува под редакцията на: Доц. д-р Владимир Ходжев, председател на Българско дружество по белодробни болести и Доц. д-р Мария Стаевска, председател на Българско дружество по алергология.

BG-3423/01.2021

Медицински специалист ли сте?

Тази страница и информацията в нея е предназначена само за медицински специалисти. За да продължите, моля потвърдете, че сте медицински специалист.