Употребата само на облекчаващ (спасителен) инхалатор НЕ може да поддържа астмата под контрол


Повечето пациенти с астма обикновено се нуждаят от лечение с контролиращ и облекчаващ медикамент.  

Контролиращият медикамент (инхалаторен кортикостероид) намалява възпалението и отока в белия дроб, контролира симптомите на астма и подобрява белодробната функция. Облекчаващият медикамент (бронходилататор) отпуска мускулите на дихателните пътища и улеснява дишането.

Често пациентите с астма подценяват ролята на контролиращия медикамент и вместо това разчитат прекалено много на техния облекчаващ или т.нар. спасителен инхалатор.

Облекчаващият инхалатор не повлиява подлежащото възпаление при астма и може да го влоши.

Употребата на ≥ 3  облекчаващи инхалатора на година се свързва с влошен контрол на астмата и поставя пациента в риск от астматичен пристъп.

 


Това не е медицински съвет. НЕ спирайте и НЕ променяйте своята терапия без консултация с Вашия лекар. Важно е да продължите да използвате Вашия спасителен инхалатор както е предписано от лекаря, включително при влошаване на астмата или преди физическо натоварване.

BG-4191/06.2021

Медицински специалист ли сте?

Тази страница и информацията в нея е предназначена само за медицински специалисти. За да продължите, моля потвърдете, че сте медицински специалист.