Д-р София Ангелова, пулмолог - Живот с ХОББ в условията на COVID-19