Тест за оценка използването на спасителен (облекчаващ симптомите) инхалатор при астма

Използвате ли Вашия спасителен инхалатор за астма 3 или повече пъти в седмицата?

Направете самостоятелно този кратък тест, за да разберете дали сте като един от многото хора, които разчитат твърде често на спасителния си инхалатор за астма.1,2

Ако използвате 3 или повече пъти в седмицата Вашия спасителен инхалатор за астма това може да означава, че разчитате на него твърде често.

Това е признак, че астмата не е добре контролирана, което повишава риска за Вас от астматичен пристъп.1,3,4

Това не е медицински съвет. НЕ спирайте и НЕ променяйте своята терапия без консултация с Вашия лекар. Важно е да продължите да използвате Вашия спасителен инхалатор както е предписано от лекаря, включително при влошаване на астмата или преди физическо натоварване.

Тестът за оценка използването на спасителен инхалатор при астма е адаптиран спрямо валидирани и международно използвани въпросници за оценка ползите от
медикаментите5,създаден и предложен като дизайн от професор Роб Хорн University College London, съвместно с колеги от International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) и изцяло спонсориран от биофармацевтична компания AstraZeneca.

Литература:

  1. Price D, et al. NPJ Prim Care Respir Med. 2014:12;24:14009
  2. Azzi EA, et al. BMJ Open. 2019:14;9(8):e028995.
  3. Horne R, et al. Psychology & Health. 1999;14(1):1–24

Дата на създаване: 01.2021
BG-3382

Висок риск, твърде много се доверявате на Вашия спасителен инхалатор.

Изглежда, че и Вие, както много други хора, се доверявате прекалено много на спасителния инхалатор. Ако го използвате 3 или повече пъти седмично, това може да означава, че Вашата астма не е толкова добре контролирана, колкото трябва да бъде. Обсъдете резултата с Вашия лекар.

Умерен риск, относно доверието Ви в спасителния инхалатор.

Както и за много други, Вашият спасителен инхалатор е важен за Вас, но може би му се доверявате малко повече. Ако го използвате 3 или повече пъти седмично, това може да е знак, че Вашата астма не е толкова добре контролирана, колкото трябва да бъде. Обсъдете резултата с Вашия лекар.

Нисък риск, относно доверието Ви в спасителния инхалатор.

Изглежда, че не разчитате прекалено много на своя спасителен инхалатор Това е добре за Вас. Продължете да четете надолу и проверете дали имате някои от другите възможни признаци за лош контрол на астмата.

Принтирай теста

Какво означава Вашият резултат?

Висок риск, твърде много се доверявате на Вашия спасителен инхалатор.

Изглежда, че и Вие, както много други хора, се доверявате прекалено много на спасителния инхалатор. Ако го използвате 3 или повече пъти седмично, това може да означава, че Вашата астма не е толкова добре контролирана, колкото трябва да бъде. Обсъдете резултата с Вашия лекар.

Умерен риск, относно доверието Ви в спасителния инхалатор.

Както и за много други, Вашият спасителен инхалатор е важен за Вас, но може би му се доверявате малко повече. Ако го използвате 3 или повече пъти седмично, това може да е знак, че Вашата астма не е толкова добре контролирана, колкото трябва да бъде. Обсъдете резултата с Вашия лекар.

Нисък риск, относно доверието Ви в спасителния инхалатор.

Изглежда, че не разчитате прекалено много на своя спасителен инхалатор Това е добре за Вас. Продължете да четете надолу и проверете дали имате някои от другите възможни признаци за лош контрол на астмата.

Какви са другите признаци за не добре контролирана астма?1

Освен използването на спасителен инхалатор 3 или повече пъти седмично, има и други признаци, че астмата не е добре контролирана. Ако през последните 4 седмици някое от посочените твърдения е било вярно за Вас, обсъдете с Вашия лекар контрола на астма Ви:

  1. Дневни симптоми 3 или повече пъти седмично.
  2. Астмата е причина да се събуждате през нощта.
  3. Използвали сте Вашия спасителен инхалатор 3 или повече пъти седмично.
  4. Астмата ограничава Вашите ежедневни дейности.

Ако спазвате препоръките на Вашия лекар астмата Ви може да бъде в добър контрол и да живеете пълноценно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Международните препоръки определят неконтролираната (NICE 2017) или частично контролирана/ неконтролирана (GINA 2019) астма спрямо употребата на спасителен инхалатор 3 или повече пъти седмично за облекчаване симптомите на астмата. Въпросникът е адаптиран спрямо валидирани и международно използвани въпросници за оценка ползите от медикаментите2 , създаден и предложен като дизайн от професор Роб Хорн. Разходите за изготвяне на въпросника са изцяло покрити от АстраЗенека.

1. Global Initiative for Asthma (GINA). 2. Horne R, Weinman J, Hankins M.Psychology & Health. 1999; 14(1):1-24.

Това не е медицински съвет. НЕ спирайте и НЕ променяйте своята терапия без консултация с Вашия лекар.

Дата на създаване: 01.2021
BG-3382

Медицински специалист ли сте?

Тази страница и информацията в нея е предназначена само за медицински специалисти. За да продължите, моля потвърдете, че сте медицински специалист.