Как се поставя диагнозата ХОББ?

Диагноза ХОББ е възможно да се постави при изследване на пациента в контролирана среда. Методите, които се използват са следните :

  • Спирометрия
  • Симптоми
  • Рискови фактори

Физикален преглед

Физикалният преглед е важна част от диагностицирането на всяко заболяване. По време на прегледа Вашият лекар ще Ви попита за Вашите симптоми, лична и медицинска история. По-конкретно, той ще Ви разпита относно Вашите симптоми, начин на живот, фамилна анамнеза (евентуална наследствена обремененост), текущи и изминали заболявания. По време на прегледа Вашият лекар специалист – пулмолог може да:

  • Преслуша белите Ви дробове за хрипове или характерни свиркащи звуци, което може да означава възпаление
  • Ви назначи рентгенова снимка на белите дробове и синусите
  • Ви назначи изследвания, за да бъдат изключени други заболявания

Ако Вашият лекар открие признаци на ХОББ, той ще обсъди с Вас възможностите за изследване (тест) на белодробната функция. Има няколко вида тестове за белодробна функция.

Изследвания

Изследвания (тестове) за белодробна функция

Тестовете за белодробна функция измерват дишането Ви, за да помогнат на Вашия лекар да диагностицира и наблюдава Вашата ХОББ. Има различни видове тестове за белодробни функции. Вашият лекар може да използва комбинация от тестове, за  потвърждаване на диагнозата ХОББ. Тестовете за белодробна функция също могат да помогнат на Вашия лекар да разбере дали Вашите лекарства за ХОББ работят.

Видове изследвания (тестове) за белодробна функция

Тестове за белодробна функция често се правят преди и след прием на лекарство, известно като бронходилататор, което отваря дихателните Ви пътища. Ако белодробната Ви функция се подобри много след бронходилататор, вероятно имате астма, а ако не се подобри, вероятно имате ХОББ.

Повечето тестове за белодробна функция изискват от вас да издишвате или вдишвате с помощта на устройство или мундщук, свързан към устройство. Те са тестове, които обичайно се правят в лекарския кабинет. Вашият лекар може да Ви помоли да спрете приема на определени лекарства преди изследването.

Изследването спирометрия

Това е препоръчителният тест за потвърждаване на астма и ХОББ. По време на този тест дишате през мундщук, който е свързан към устройство, наречено спирометър, който от друга страна е свързан към компютър. Той измерва количеството въздух, което можете да вдишвате и издишвате за определено време, и скоростта на въздушния поток. Трябва да поемете дълбоко въздух и след това да издишате силно.

Тест за измерване на максималния въздушен поток (върхов експираторен дебит – ВЕД)

Този тест се прави чрез ВЕД-метър. Това е малко портативно устройство за измерване скоростта, с която можете да издишате въздуха от белите дробове. По време на теста вдишвате възможно най-дълбоко и след това духате в устройството възможно най-силно и бързо. Ако имате поставена диагноза астма, можете да използвате ВЕД-метъра у дома, за да проследите състоянието си. Но ВЕД-метърът не може да се използва за диагностициране на астма или ХОББ.

Как да разбера дали имам нужда от тест за белодробна функция?

Ако имате симптоми на ХОББ, потърсете консултация със специалист пулмолог. Въз основа на Вашите симптоми и медицинска история, лекарят ще Ви информира дали имате нужда от изследвания на белодробната функция.

СПИРОМЕТРИЯТА е изследване за това колко добре работят белите Ви дробове, което измерва колко бързо и какво количество въздух можете да вдишате и издишате.

Как работят белите дробове

Нормално при вдишване въздухът се движи свободно през трахеята, след това през големи тръби, наречени бронхи, през по-малки тръби, наречени бронхиоли, и накрая отива в малки торбички, наречени алвеоли.

Малки кръвоносни съдове, наречени капиляри, обгръщат алвеолите. Кислородът от въздуха, който дишате, преминава в капилярите, след което въглеродният диоксид от тялото Ви преминава от капилярите в алвеолите. Накрая при издишване въглеродният диоксид се освобождава от Вашето тяло.

Защо е необходима спирометрията?

Заболявания като хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) и астмата водят до стесняване на Вашите бронхиоли, което намалява количеството въздух, влизащо в белите дробове. ХОББ уврежда и алвеолите, което намалява количеството кислород в кръвта. Тези заболявания могат да затруднят дишането Ви.

Вашият лекар може да препоръча изследването спирометрия, за да идентифицира заболяване в белите дробове или за да провери тежестта на установено белодробно заболяване.

Изследването спирометрия

По време на изследването лекарят използва устройство, наречено спирометър. Спирометърът е апарат, който измерва издишания въздух.

Преди теста сядате на удобен стол, като Вашите крака плътно стъпват на пода. Ако имате зъбни протези, може да бъдете помолени да ги махнете. За най-добри резултати следвайте точно инструкциите на лекаря.

Първо повдигате главата и брадичката си, за да можете лесно да дишате. След това поставяте щипка на носа си, за да се предотврати излизането на въздух през ноздрите.

След това поемате дълбоко въздух, за да напълните изцяло дробовете си с въздух, и го задържате.

Поставяте мундщука на спирометъра между зъбите си и плътно запечатвате устните си около него.

И накрая издишвате въздуха от дробовете си възможно най-силно и бързо. Лекарят ще Ви каже кога да спрете. Обикновено възрастните издишват в продължение на поне шест секунди.

Трябва да извършите правилно спирометричния тест три пъти, за да получите точни резултати. Вашият лекар ще обсъди резултатите с Вас и ще Ви информира, ако имате някакви проблеми с дишането.

Тълкуване на резултатите от спирометрията

Спирометрията измерва количеството и скоростта на въздуха, който може да бъде вдишан и издишан от белите Ви дробове. Вашият лекар може да използва резултатите от спирометрията за диагностика на белодробни заболявания като ХОББ и астма.

Резултатите от спирометрията включват измервания, наречени Форсиран експираторен обем за една секунда (ФЕО1), Форсиран витален капацитет (ФВК) и съотношение между ФЕО1/ФВК.

  • ФЕО1 е показател за количеството въздух, което можете да издишате в спирометъра в рамките на една секунда
  • ФВК е показател за общото количество въздух, което можете да издишате след едно дълбоко вдишване
  • ФЕО1/ФВК представлява съотношението между количеството въздух, което можете да издишате в спирометъра в рамките на една секунда (ФЕО1) и общото количество въздух, което можете да издишате след едно дълбоко вдишване (ФВК).

Възможно е да Ви бъдат предписани лекарства, напр. бронходилататор, и е възможно да бъдете помолени да повторите спирометрията един или повече пъти. Ако по време на изследването бъдат приети лекарства и резултатите от изследването покажат подобрение, Вашият лекар може да Ви назначи продължително лечение с лекарства.


Материалът е предназначен да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

Материалът се публикува под редакцията на Доц. д-р Владимир Ходжев, председател на Българско дружество по белодробни болести.

BG-3568/02.2021

Медицински специалист ли сте?

Тази страница и информацията в нея е предназначена само за медицински специалисти. За да продължите, моля потвърдете, че сте медицински специалист.