Мутации в редица други гени са свързани с повишен риск от рак на гърдата и/или яйчниците. Тези други гени включват няколко, които са свързани с наследствените нарушения (вижте също раздел „Рискови фактори и превенция“), което увеличава риска и от други видове злокачествени заболявания.

Повечето мутации в тези други гени не увеличават риска от рак на гърдата в същата степен като мутациите при BRCA1 и BRCA2. Установено е обаче, че наследствените мутации в гена PALB2 се свързват с почти толкова висок риск от рак на гърдата, колкото този, свързан с наследствените мутации на BRCA гените.

Установени са мутации в други гени, които увеличават риска от рак на гърдата и яйчниците. Те включват мутации в гените TP53, CDH1 и CHEK2, които повишават риска от рак на гърдата, както и при RAD51C, RAD51D, STK11 и BRIP1, които повишават риска от рак на яйчниците.

При някои видове епителен рак на яйчниците се наблюдават генетични промени като  микросателитна нестабилност (MSI) или генетични промени, водещи до дефицит на възстановяване на несъответствие (dMMR) в гените MLH1, MSH2, MSH6 и PMS2. Това означава, че туморните клетки не поправят добре уврежданията в тяхната ДНК, което може да доведе до развитие на мутации в тумора. В до 10% от случаите на епителен рак на яйчниците се срещат генетични промени свързани с MSI или MMR.

Промени в един от NTRK гените могат да са свързани с абнормен клетъчен растеж и развитие на рак, което се наблюдава при малък брой от случаите с овариален карцином.


Материалът е предназначен да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-6787/02.2023