„Комуникация с медицинския екип “ - Елена Атанасова, онкопсихолог, Комплексен онкологичен център, град Пловдив.

Видеото засяга темата за общуването с медицинския екип по пътя на лечението Ви. Елена Атанасова говори за различни ситуации, през които може да преминете в общуването с лекарите, медицинските сестри и санитарите и как да се справите с тях по-лесно.


BG-6617/01.2023

BG-6609/12.2022