„Нуждая се от теб“ - Елена Атанасова, онкопсихолог, Комплексен онкологичен център, град Пловдив.

Във видеото, Елена Атанасова говори за нуждата от подкрепа по пътя на лечението Ви, как да споделите диагнозата с близките си и как да поискате помощ от тях.


BG-6618/01.2023

BG-6609/12.2022