Вашият лекар може да Ви назначи различни тестове – за откриване и диагностициране на заболяването, за установяване на метастази и за избор на най-доброто за Вас лечение. Той ще има предвид следните фактори:

 • Вид на карцинома
 • Вашите симптоми
 • Възраст и здравословно състояние
 • Резултатите от предишни изследвания

Обикновено диагностичните тестове се предприемат след профилактична мамография, при която се забелязва изменение – тумор и/или калцификат, или опипване на бучка или възел в гърдата по време на самоизследване или медицински преглед.

Образни изследвания

Те могат да се използват за допълнителен анализ на съмнителна находка, открита по време на скрининговия тест. Такива са:

 • диагностична мамография –назначава се при поява на симптоми като бучка или изтичане на секрет от зърното и като допълнение към рутинното мамографско изследване.
 • ултразвуково изследване – способства за разграничаване на твърда маса от киста (структура, изпълнена с течност).
 • ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) – използват се магнитно поле и радиочестотни вълни за получаване на детайлно изображение на дадена част от тялото. Въвеждането на контрастно вещество подпомага по-добрата визуализация на измененията. Целите на ЯМР са следните:
  • скрининг при високорискови пациенти в комбинация с мамография
  • изясняване на резултатите от други образни изследвания
  • откриване размерите и разпространението на рака
  • планиране на хирургичната интервенция
  • наблюдение след поставена диагноза и лечение

Нови тестове и експериментални такива:

 • томосинтеза на гърдата (3D мамография) – намира приложение в някои страни, включително и в България.
 • позитронно-емисионна мамография – позволява по-лесно разграничаване на малките туморни образувания в гърдата. Тъй като излага организма на радиация, е по-малко вероятно да се въведе като рутинно изследване.
 • контраст-усилена мамография – с помощта на контрастно вещество може да се получи по-подробна информация за тумора.

Биопсия

Чрез взимане на малка проба от тъканта и анализа ѝ под микроскоп може да се разбере характерът на откритото новообразувание и да се постави диагноза. Има няколко вида биопсия:

 • тънкоиглена аспирационна биопсия – с тънка игла се засмуква малка проба от клетки или течност.

Тънкоиглената биопсия е сравнително бързо изследване, при което кожата не се изрязва и не остава белег.

 • кор иглена биопсия – използва се по-широка игла, с която се взима по-голяма проба от тъканта. Това я прави предпочитаната техника за биопсия. За по-добър комфорт на пациента се прилага местна упойка. Обикновено в мястото на биопсията се поставя тъканен маркер, който позволява прецизното локализиране на участъка с образно изследване. Възможно е да забележите кървене, посиняване или подуване.
 • хирургична биопсия – взима се най-голяма проба за анализ. Този тип биопсия не е метод на избор за диагностициране на рака на гърдата, но предоставя важна информация, когато резултатите от иглена биопсия не са задоволителни.
 • биопсия под контрол на образна техника – иглата се насочва към конкретното образувание в реално време с помощта на апарат за образна диагностика като мамограф, ехограф или ЯМР.
 • биопсия на сентинелни лимфни възли – “сентинелен” се нарича първият лимфен възел, до който ракът е достигнал. При карцинома на гърдата обикновено такива са аксиларните лимфни възли.

Последващият анализ на пробата от биопсията насочва Вашия лекар към специфичните особености на рака, подходящия режим на лечение и риска от рецидив. Той включва:
характеристика на тумора:
o    инвазивност
o    тип – лобуларен, дуктален или друг
o    разпространение в съседните лимфни възли
рецептори: 
o    естрогенови (ER)
o    прогестеронови (PR)
Статусът на рецепторите за ER и PR на тумора и засегнатите тъкани трябва да се изследва при всеки пациент, новодиагностициран с инвазивен рак или с рецидив:
HER2 – подпомага избора на прицелна терапия. Изследва се само при инвазивни карциноми и такива, които рецидивират.
стадий – той включва: 
o    вид на раковите клетки;
o    скорост на делене.

Геномни тестове

Вашият лекар може да Ви назначи геномен тест, който подробно да разкрие особеностите на рака и по-пълно да оцени риска от рецидив след лечението. Получената информация помага на лекаря Ви да избере специфично и ефективно лечение с минимални странични ефекти.
Изброените тестове могат да се извършат на пробата от тумора, взета при биопсията.

Oncotype Dx
Извършва се при пациенти с рак на гърдата, за които са валидни:

 • хормон-рецептор-позитивен
 • стадий I, II или IIIa
 • разпространение в не повече от 3 лимфни възела
 • HER2-отрицателен

Чрез анализ на 21 гена в раковите клетки се преценяват риска от рецидив през следващите 10 години и ползите от химиотерапия след хирургичното отстраняване на тумора. 

MammaPrint
Представлява изследване на 70 гена и служи за оценка на появата на далечни метастази на рака след лечението. Провежда се при:

 • всеки инвазивен карцином
 • разпространение в не повече от 3 лимфни възела
 • без значение от хормоналния и HER2-статус

Геномните тестове не могат да покажат със сигурност дали ракът ще се върне обратно след или без проведена химиотерапия.

Обърнете се към Вашия лекар за повече информация относно подходящите за Вас геномни тестове и как те могат да помогнат в лечението Ви.

Допълнителни кръвни тестове

Пълна кръвна картина – изяснява дали костният мозък произвежда достатъчно клетки на кръвта, напр. еритроцити и левкоцити.
Биохимични тестове – изследват здравето на черния дроб и бъбреците.
Тестове за хепатит B и С – приемът на химиотерапия по време на активна инфекция от хепатит B може да стимулира репликацията на вируса, който да увреди черния дроб.
Туморни маркери – CA15-3 е специфичен туморен маркер за карцином на гърда. Не при всички болни обаче се повишава. Използва се за мониториране на заболяването.

Резултатите от всички диагностични тестове ще дадат информация на Вашия лекар за стадия на заболяването, нуждата от допълнителни изследвания и подходящата за Вас терапия.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Маргарита Таушанова

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.
BG-5136/01.2022