Рискови фактори и превенция

Рисков фактор е това, което увеличава вероятността от поява на дадено заболяване, в случая-рак на гърдата. Важно е да се отбележи, че наличието на рисков фактор не означава, че непременно ще се развие рак.  По същия начин е възможно да се развие това заболяване и без рискови фактори. 

Фактори, които увеличават риска от поява на рак на гърдата

 • Женски пол

Женският пол е основен рисков фактор. Мъжете също могат да развият карцином на гърдата, но възникава по-рядко – около 1% от случаите на онкологични заболявания при мъже е карциномът на гърда.

 • Напреднала възраст

Напредналата възраст е друг основен рисков фактор за развитие на карцином на гърдата, като  по-често се открива при жени най-често между 50-65 годишна възраст.

 • Развит в миналото рак на гърдата или доброкачествено заболяване на гърдата
 • Фамилна анамнеза (обремененост) за рак на гърдата:
  • Жени с близък роднина от първа линия, диагностициран с рак на гърдата (майка, сестра или дъщеря), са предразположени два пъти повече към развитие на същото заболяване.
  • Наличието на двама роднини от първа линия увеличава риска с около 3 пъти за поява на карцином на гърдата.

Унаследяване на генни мутации  

BRCA гените (BRCA1 и BRCA2) присъстват в клетките на човешкото тяло и участват в поправката на нарушения в структурата на ДНК, поддържайки клетките здрави.
Наследствени мутации в BRCA1 и BRCA 2 се свързват с повишен риск от развитие на карцином на гърдата. 
Жени, които са носители на една от тези генни мутации, е по-вероятно да бъдат диагностицирани с карцином на гърдата в по-млада възраст, както и да се открие злокачествен тумор и в двете гърди.
Жени с BRCA1 или BRCA2 мутация имат и повишен риск от развитие на овариален карцином и други видове рак. (Мъже, унаследили една от тези генни мутации, също имат по-голяма предразположеност към поява на рак на гърдата, както и рак на простата)
 

Плътна структура на гръдната тъкан

Гърдите са съставени от мастна, влакнеста и жлезиста тъкан. Когато преобладават жлезистата и влакнестата тъкани, структурата на гърдите при мамография е по-плътна. Пациентки с висока плътност на гръдната тъкан имат около 1,5 до 2 пъти по-изразен риск от развитие на карцином на гърдата, за разлика от тези с нормална гръдна плътност. Възможно е повишената  плътност на гърдата да възпрепятства ясното виждане на злокачествения тумор при преглед на мамографията.
Редица фактори могат да повлияят върху плътността на гърдите като:

 • възраст (при повечето жени с напредване на възрастта плътността намалява, но при някои се наблюдава малка промяна);   
 • хормонално-заместителна терапия при менопауза (увеличава гръдната плътност);    
 • бременност

Повишени нива на естроген 

Естрогенът е хормон, който се произвежда в човешкия организъм и подпомага развитието на тялото, както и на женските полови белези. Излагането на повишени нива на естроген за дълъг период от време увеличава рискът от поява на карцином на гърдата. Нивата на естроген са най-високи в годините, когато жената има менструация. Репродуктивните фактори, които удължават времето на експозиция на женската гръдна тъкан към естроген и вероятно и риска за поява на карцином на гърда, са следните:

 • Ранна първа менструация – появата на първа менструация преди 12-годишна възраст увеличава броя години експозиция на гръдната тъкан към естроген.
 • Късна поява на менопауза – Колкото повече години една жена има менструация, толкова по-дълго гръдната тъкан ще бъде изложена на високи нива естроген.
 • Късно първо раждане или безплодие – Бременността намалява броя менструални цикли на жената, заложени през целия й живот. Тъканта на гърдата е изложена на по-високи нива естроген за по-голям период при жени, чиято първа бременност настъпва след 35 години, или при такива, които никога не забременяват.

Хормонално-заместителна терапия 

Хормони като естроген, прогестерон или и двата могат да се приемат под формата на лекарство с цел да заместят преустановения синтез на естроген от яйчниците при жени след менопауза или такива, които са претърпели хирургично отстраняване на яйчниците. Това лечение се нарича хормонално-заместителна терапия (HRT) или хормонална терапия (HT). Терапевтичната комбинация естроген с прогестин (прогестинът е синтетичният аналог на прогестерона) може да увеличи риска от карцином на гърдата. Проучвания показват, че когато жени спрат приема на естроген, комбиниран с прогестин, рискът от рак на гърдата намалява.


Орални контрацептиви

Повечето проучвания показват, че жени, приемащи орални контрацептиви, имат завишен риск от развитие на карцином на гърдата за разлика от жени, които никога не са използвали такъв тип лекарства. При спиране на приема на тези медикаменти, за да се върне рискът от развитие на рак на гърдата в границите на този, който е при жени, които не са приемали контрацептиви, са необходими около 10 години.


Излагане на йонизираща терапия в областта на гърдите или гръдния кош

Рискът от рак на гърдата зависи от дозата на лъчетерапията и възрастта на пациента, който е подложен на лъчетерапия. Най-висок е рискът при прилагане на лъчетерапия по време на пубертета, когато се развиват гърдите.

Не се наблюдава увеличаване на риска от развитие на рак на гърдата при жени след 40-45-годишна възраст, преминаващи курс на лъчетерапия.

Йонизиращата терапия, насочена към лекуване на едната гърда, не изглежда да увеличава риска от поява на рак в другата гърда.

При жени с унаследени мутации в BRCA1 и BRCA2 гените експозицията на лъчения като например рентгенография на гръден кош може допълнително да увеличи риска от поява на карцином на гърдата, особено при жени с направена рентгенография преди 20-годишна възраст.

Наднормено тегло

Наднорменото тегло увеличава риска от развитие на рак на гърдата особено при жени след менопауза, които не са били подложени на хормонално-заместителна терапия.
 

Ниска двигателна активност

Ниските нива на двигателна активност са свързани с повишен риск от развитие на рак на гърдата, както и от поява на рецидив след лечение. 

Превенция

Различните  фактори могат да повишат риска от развитие на  различни видове рак. Учените продължават да изследват кои фактори могат да причинят рак на гърдата, включително и факторите за превенция на това заболяване. Въпреки че няма доказан начин за напълно предотвратяване появата на карцином на гърдата, Вие бихте могли да намалите своя риск.
Изброените по-долу възможности могат да намалят Вашия риск от развитие на злокачествен тумор на гърдата. Консултирайте се с Вашия лекар за повече информация относно Вашия риск от поява на това заболяване.

Промяна начина на живот 

Един от начините за понижаване на риска от рак на гърдата е редовната физическа активност. Проучванията показват, че между 30 и 60 минути всеки ден умерено до високо интензивно физическо натоварване има връзка с намаляване на риска. Това се постига чрез поддържане на здравословно телесно тегло, намаляване нивата на хормоните, предизвикване на промени в метаболизма на женския организъм или подсилване на имунитета, като се стимулират определени клетки на имунитета, наречени „естествени убийци“ да се борят срещу изменени клетки. Поддържането на здравословно телесно тегло може да защити от повторна поява на злокачествен тумор (рецидив).

Хирургични интервенции 

При жени с BRCA1 или BRCA2 генни мутации, което съществено повишава риска от поява на рак на гърдата, би могло да се обмисли превантивно отстраняване на гърдите. Процедурата се нарича профилактична мастектомия. Понижава се рискът от развитие на рак на гърдата с поне 90% до 95%. Жени, които са носители на тези генни мутации, могат да обмислят и превантивно отстраняване и на яйчниците и фалопиевите тръби, наречено профилактична салпинго-оофоректомия. Тази хирургична интервенция може на намали опасността от поява на рак на яйчниците, както вероятно и рак на гърдата чрез прекъсване синтеза на естроген от яйчниците. Възможно е също така само фалопиевите тръби да се отстранят и да се запази фертилитета (физиологическата възможност за зачеване и износване на дете). Все още са в ход клинични изпитвания, изследващи тази опция. Когато обмисляте да се подложите на такива процедури, е изключително важно да говорите с Вашия лекар за възможните физически и емоционални странични ефекти.

Групи лекарства, понижаващи риска от развитие на рак на гърдата 

Жени с по-висок от обичайното риск за развитие на рак на гърдата може да се консултират със своя лекар за лекарства, които биха могли да подпомогнат предотвратяването появата на карцином на гърдата. Този подход се нарича „ендокринна превенция“ или „хемопревенция“, като за рак на гърда, тя се състои в използването на хормонално-блокиращи лекарства. 

Селективни естроген-рецепторни модулатори (SERM) 

Обикновено се използват за терапия на карцином на гърдата при жени, които вече имат заболяването, за да се блокират ефектите на естрогена върху растежа на тумора. SERM могат да бъдат избор на лечение за намаляване риска от развитие на злокачествен естроген-позитивен тумор на гърдата при жени над 35-годишна възраст.

Ароматазни инхибитори (AIs) 

Ароматазните инхибитори намаляват количеството естроген в женския организъм чрез блокиране синтеза на естроген (ароматазата представлява ензим, който е отговорен за превръщането на тестостерон в естрадиол). Тази група медикаменти може да се използва като алтернатива на SERM за жени с повишен риск от рак на гърдата и които са преминали менопауза. Ароматазните блокери не се препоръчват при жени, които не са достигнали менопауза, както и при такива, които страдат от остеопороза.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Маргарита Таушанова
Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.
Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

 

BG-6747/02.2023