Цел за провеждане на скринингови тестове за рак на гърдата е възможността за откриване на заболяването преди появата на симптомите, когато туморната маса е по-малка и ограничена в гърдата. Размерът и разпространението на рака са едни от ключовите показатели, които определят неговата прогноза. 

Накратко, методите за скрининг за рак на гърдата са следните:

 • самоизследване
 • преглед от лекар
 • мамография
 • Ултразвуково изследване
 • ядрено-магнитен резонанс

В случай че:

 • не сте страдали от заболяването
 • нямате фамилна анамнеза
 • нямате генетични мутации, които са известни с повишаване на риска за развитие на рак на гърда (например мутации в BRCA гените)
 • не сте провеждали радиационно изследване на гръдната област преди 30-годишна възраст

Вие спадате към среднорисковата група и за Вас се препоръчва скрининг с мамография всяка година, след навършване на 40 годишна възраст.

Жени, които:

 • имат близък роднина, диагностициран с рак на гърдата
 • имат роднина от първа линия (родител, брат, сестра, дете) или те самите имат установена мутация в BRCA гените
 • са преминали радиационна терапия в гръдната област между 10 и 30-годишна възраст
 • страдат или имат роднина от първа линия, която страда от някой от следните синдроми: Li-Fraumeni, Cowden, Bannayan-Riley-Ruvalcaba

Вие спадате към високорисковата група и за тях се препоръчва ежегоден скрининг с ядрено-магнитен резонанс заедно с мамография след навършване на 30 годишна възраст. 

Консултирайте се с Вашия лекар относно най-подходящия за Вас скринингов тест.

Самоизследване

Важно е да познавате гърдите си и да различавате възникналите промени в тях, които своевременно да съобщавате на Вашия лекар. Палпацията на гърдите в периода между годишните мамографии често помага за улавянето на бързорастящи тумори. 

Преглед от лекар

Вашият лекар може да палпира (опипа) гърдите Ви и близко разположените лимфни възли в комбинация с ежегодната мамография.

Мамография

Мамографията представлява нискодозово рентгеново изследване. Регулярните мамографии могат да помогнат за откриване на рака в ранен стадий, когато лечението е най-успешно.
Провеждането на регулярна мамография Ви позволява да бъдете диагностицирана рано, да се нуждаете от по-малко агресивно лечение и да се излекувате успешно.

Практически съвети:
!  Ако имате възможност, посещавайте едно и също лечебно заведение за извършване на ежегодните си мамографии, за да може резултатите да са по-лесни за сравняване.
!    Ако имате проведени предходни мамографии в друго лечебно заведение, вземете с Вас резултатите, така че старите мамографии да могат да бъдат сравнени с новите.
!   Запазете си час, когато гърдите Ви не са чувствителни или подути, за да се чувствате комфортно. Избягвайте седмицата преди менструацията.
!   Не носете дезодорант или антиперспирант, тъй като някои вещества в тях могат да повлияят качеството на изображението.
!   Преди изследването обсъдете със своя лекар всички новопоявили се промени в гърдите Ви;
Какво може да се види?
Калцификати – малки калциеви отлагания, които са два вида: 

 • макрокалцификати - големи отлагания, най-вероятно в резултат от възрастово-обусловени промени на съдовете, травми или възпаление. Те нямат връзка с раково заболяване и няма необходимост да се взима биопсия от тях;
 • микрокалцификати – по-малки структури, които насочват вниманието към злокачествен процес, но не винаги означават такъв. За да се изследват по-добре, Вашият лекар може да Ви назначи биопсия. 

Плътност на гърдата
При жени с по-плътни гърди, туморната формация се различава по-трудно и се отчита по-висок риск от развитие на злокачествено заболяване.
Провеждането на мамография има някои ограничения, сред които:
фалшиво отрицателни резултати – отрицателен резултат при наличие на малигнено образувание. Такива са около 10% от резултатите. По-характерни са за млади жени с плътни гърди, при които ракът е хормон-рецептор негативен и прогресира бързо.

Фалшиво отрицателните резултати могат да забавят поставянето на диагнозата и началото на лечението.

!   фалшиво положителни резултати – положителен резултат при липса на болестен процес. По-често се регистрират при млади жени с фамилна анамнеза за рак или приемащи естрогени.

!   свръхдиагноза – възможно е някои от откритите малигнени образувания никога да не се разраснат и разпространят. Тъй като е трудно да се прецени кое от тях е животозастрашаващо, всеки случай се лекува.

Мамографията, програмите за подобряване информираността на населението и по-добрите възможности за лечение водят до намаляване на смъртността от карцином на гърдата.

Ултразвуково изследване (ехография)

Ултразвуковото изследване на гърдата може да покаже някои промени в гърдите, които са трудни за разграничаване чрез мамография, като например кисти, съдържащи течност от солидни образувания. Ултразвуковото изследване е широкодостъпно и не излага пациента на радиация. Изследването се извършва с помощта на апарат, като върху кожата на гърдите се нанася гел, а с помощта на трансдюсер и компютърна обработка се получава компютърно изображение на резултата. 

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)

При жени с повишен риск от развитие на рак на гърдата се препоръчва ежегоден скрининг както с ЯМР, така и с мамография. Използват се магнити и радиочестотни вълни, чрез които се създава детайлно изображение на изследваната част от тялото. 

Съвети при провеждане на изследването:

!    Уведомете Вашия лекар или медицински екип, ако имате клаустрофобия (страх от затворени тесни пространства)
!   Отстранете от себе си метални предмети като шноли, бижута, стоматологични средства
!   Наличието на някои медицински импланти могат да са  противопоказни при провеждането на ЯМР, обсъдете този въпрос  с Вашия лекар

Какво може да очаквате от изследването?

 • При изследването не се очаква да усетите болка
 • По време на изследването следва да стоите неподвижно
 • Продължителността на изследването е 45-60 минути
 • Работата на магнитите създава шум, затова може да Ви бъдат дадени тапи за уши или слушалки

ЯМР е по-добър в откриването на малки тумори, особено при жени с много плътни гърди, в сравнение с мамография и ултразвуково изследване. Въпреки това този метод има някои ограничения:
!    показва повече фалшиво положителни резултати
не показва микрокалцификатите, които могат да бъдат установени чрез мамография

Ехографията и ядрено-магнитният резонанс могат да се използват за допълнителен анализ на съмнителна находка от мануалното изследване и мамографията.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Маргарита Таушанова

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.
BG-5136/01.2022