Имунотерапията представлява лечение, което използва имунната система на пациента да се бори с рака. Прилагат се вещества, изработени от организма или в лаборатория, с цел засилване, насочване или възстановяване на естествените защитни механизми на организма на пациента срещу рака. Имунотерапията е вид биологична терапия.

Типове имунотерапия:

  • PD-1 или PD-L1-инхибитори: PD-1 е протеин, намиращ се на повърхността на Т-лимфоцитите, който подпомага правилното осъществяване на имунния отговор . PD-L1 представлява протеин, откриван в някои видове ракови клетки. Когато PD-1 се прикрепи към PD-L1, се предотвратява унищожаването на раковата клетка от Т-лимфоцита. PD-1- и PD-L1-инхибиторите не позволяват тези протеини да се свържат. По този начин клетките на имунната система могат да убият раковите клетки.

Материалът се публикува под редакцията на д-р Маргарита Таушанова
Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.
Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.
BG-5136/01.2022