С помощта на лекарства се цели спиране растежа на раковите клетки чрез унищожаване или блокиране на тяхното делене. Медикаментите могат да се прилагат през устата (перорално) или да се приложат във вената (интравенозно), или в мускул (интрамускулно) или подкожно. В резултат, лекарството навлиза в кръвния поток и може да достигне ракови клетки в целия организъм (системна химиотерапия).    

Видове химиотерапия

Не всички жени с рак на гърдата се нуждаят от химиотерапия.

 • Адювантна химиотерапия (след операция) – Може да се прилага, за да се унищожат остатъчни ракови клетки. Адювантната химиотерапия може да понижи риска от повторна поява на рак на гърдата.
 • Неоадювантна химиотерапия (преди операция) – Прилага се с цел намаляване на размера на тумора така, че да се позволи неговото отстраняване с хирургична намеса и запази част от гърдата. Поради тази причина неоадювантната химиотерапия често се прилага за лечение на тумори, които са по-големи, за да бъдат премахнати веднага след като се постави диагноза (наричат се локално авансирал рак). Освен това, подлагайки пациента на химиотерапия преди операция, лекарят може да проследи как ракът реагира на лечението. Неоадювантната химиотерапия също може да понижи риска от завръщане на рак на гърдата.

Медикаменти за лечение на рак на гърдата. Адювантни и неоадювантни групи лекарства

 • Противотуморни антибиотици от групата на антрациклините
 • Растителни цитостатици, блокиращи клетъчното делене
  • Винка-алкалоиди
  • Таксани
 • Антиметаболити – блокират синтеза на ДНК
 • Алкилиращи агенти – директно увреждат ДНК на туморните клетки

В повечето случаи лекарите прилагат комбинация от 2 или 3 медикамента от някои от посочените групи лекарства.

Лекарства за лечение на авансирал рак на гърдата

 • Таксани
 • Антрациклини 
 • Платинови агенти
 • Винка-алкалоиди
 • Антиметаболити и др.

Как се прилага химиотерапията?

Обикновено химиотерапевтиците за рак на гърдата се прилагат интравенозно. 
Химиотерапията се провежда на цикли, последвани от пауза за възстановяване. Циклите най-често продължават 2 или 3 седмици. 
Целият курс адювантна или неоадювантна химиотерапия обикновено продължава от 3 до 6 месеца в зависимост от лекарствата, които се прилагат. Продължителността на лечение при авансирал рак на гърдата зависи от това колко успешно повлиява заболяването и какви са страничните ефекти, които може да възникнат.

Възможни нежелани събития от химиотерапията

Лекарствата, които се използват в химиотерапията, могат да причинят нежелани събития. Те зависят от вида и дозата на прилаганите лекарства, както и от продължителността на лечение. 
Някои от най-често срещаните нежелани събития са: косопад, загуба на апетит и тегло, гадене, повръщане и др.
Химиотерапията може да повлияе кръвотворната система на костния мозък, което може да доведе до по-голяма вероятност от развитие на инфекции (заради намаления брой бели кръвни клетки); лесно кървене и поява на синини (заради намаления брой тромбоцити и други причини); умора (заради намаления брой червени кръвни клетки и други причини);
Тези странични реакции отшумяват след като приключи химиотерапевтичния курс. Съществуват и подходи за намаляване на някои страничните ефекти - например чрез лекарства, потискащи гаденето и повръщането.
Възможна е появата и на други нежелани събития. Някои от тях са по-често срещани при определени химиотерапевтични лекарства. Попитайте своя лекар за страничните реакции, които може да се появят вследствие на Вашите специфични лекарства, които приемате.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Маргарита Таушанова
Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.
Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.
BG-5136/01.2022

Медицински специалист ли сте?

Тази страница и информацията в нея е предназначена само за медицински специалисти. За да продължите, моля потвърдете, че сте медицински специалист.