Някои типове рак на гърдата могат да се повлияят от хормонално лечение с естроген и прогестерон. Раковите клетки имат рецептори (протеини), които се свързват с естроген и прогестерон, и по този начин се подпомага техния растеж. Лечения, които предотвратяват прикрепването на половите хормони към рецепторите, се наричат хормонални или ендокринни терапии.
Действието на хормоналната терапия не се ограничава само до гърдата. Тя може да достигне до почти всяка част на тялото, където са открити ракови клетки. Ендокринното лечение се препоръчва при жени с хормон-рецептор позитивен тумор. Терапията не е ефективна при жени с тумори, които не експресират този вид рецептори.

Кога се прилага хормонална терапия?

Хормоналната терапия обикновено се прилага след операция (като адювантна терапия), за да подпомогне намаляването на риска от повторна поява на рак. Понякога това лечение може да стартира преди операцията (като неоадювантна терапия). Продължителността на хормонално лечение може да продължи 5 до 10 години. Може да се използва за третиране на повторно появил се рак след лечение или такъв, който е метастазирал.

Видове хормонална терапия

Съществуват няколко типа хормонална терапия за рак на гърдата. Повечето от тях представляват антиестрогени и работят чрез намаляване нивата на естроген, или чрез спиране действието на естрогена върху раковите клетки в гърдата.

 • Антиестрогени

Селективни модулатори на естрогенните рецептори (СМЕР)

Тези лекарства действат като спират стимулирането растежа на ракови клетки от естрогена.
Тези лекарства блокират естрогенните рецептори в раковите клетки в гърдата. Те спират прикрепването на естрогена към раковите клетки и следователно предотвратяват възможността естрогенът да стимулира растежа и деленето на туморните клетки. Селективните естроген-рецепторни модулатори имат антиестрогенен ефект в клетките на гърдата и естрогенен ефект в други тъкани (например в матката и костите). Оттук идва и наименованието на тази група медикаменти за лечение на рак на гърдата: „Селективни модулатори на естрогенните рецептори“. Може да се прилагат при жени с рак на гърдата преди или след менопауза, като в зависимост от това, СМЕР може да има различни ефекти върху костите. Преди менопауза може да се прояви изтъняване на  костите при някои от представителите на тази група лекарства, докато при жени след менопауза се наблюдава често точно обратното – укрепване на костите в известна степен. 

СМЕР може да се използват в следните случаи:

 • При жени с висок риск от поява на рак на гърдата с цел намаляване на риска;
 • При жени, които са претърпели операция, запазваща гърдата, след поставена диагноза - хормон-рецептор позитивен дуктален карцином „ин ситу“. Приемайки лекарство от групата СМЕР в продължение на 5 години, се намалява рискът от повторна поява на дукталния карцином.
 • При пациентки с хормон-рецептор-позитивен инвазивен рак на гърдата, претърпели хирургична интервенция, СМЕР може да подпомогне намаляването на риска от повторна поява на заболяването и увеличаване на шансовете за по-дълъг живот. Освен това може да намали риска от поява на рак в другата гърда. Вашият лекар може да Ви предпише лекарство от групата на селективните естроген-рецепторни модулатори след операцията (адювантна терапия) или преди нея (неоадювантна терапия) с продължителност на прием от 5 до 10 години.
 • Обикновено се прилагат при ранен стадий на рак на гърдата при жени преди менопауза (Ако сте преминали менопауза, Вашият лекар може да Ви предпише в замяна ароматазен инхибитор).
 • При жени с хормон-позитивен рак на гърдата, който е метастазирал, селективните модулатори на естрогенните рецептори могат да подпомогнат забавянето или спирането растежа на тумора и дори могат да свият някои туморни образувания.

Селективни деградатори на естрогенните рецептори

Тези лекарства блокират и увреждат естрогенните рецептори. Не принадлежат към групата на селективните модулатори на естрогенните рецептори, тъй като действат като антиестроген в цялото тяло. Прилагат се само при жени в менопауза. 
Понякога Вашият лекар може съзнателно да го предпише и преди настъпване на менопауза в комбинация с аналог на лутеинизиращ хормон-освобождаващ фактор, за да се потисне естроген-продуциращата активност на яйчниците.

Селективен деградатор на естрогенните рецептори може да се прилага:

Самостоятелно за лечение на авансирал рак на гърдата, който не е бил лекуван с друга хормонална терапия;
Самостоятелно за лечение на авансирал рак на гърдата след като други антиестрогени не са дали ефект;
В комбинация с други медикаменти за лечение на метастатичен рак на гърдата;

Ароматазни инхибитори

Ароматазните инхибитори са лекарства, които спират производството на естроген. Преди настъпване на менопауза, повечето естроген се произвежда от яйчниците. При жени с неработещи яйчници поради менопауза или специфични терапии, известно количество естроген все още се образува в мастната тъкан от ензим, наречен ароматаза. Ароматазните инхибитори блокират ароматазата и по този начин естроген не се продуцира. Тези лекарства са ефективни при жени в менопауза.

Ароматазните инхибитори намират приложения в:

 • Адювантната терапия – След операция може да се прилага хормонална терапия с цел намаляване риска от поява на рецидив. Приемайки ароматазен инхибитор самостоятелно или в комбинация със селективен модулатор на естрогенните рецептори, показва по-добро действие в сравнение със самостоятелен прием на СМЕР.

При жени в менопауза с хормон-позитивен рак на гърдата повечето лекари препоръчват включване на ароматазен инхибитор по време на адювантната терапия. 

 • Ако имате рак на гърдата в ранен стадий и все още не е настъпила менопауза, Вашият лекар може първо да ви назначи лечение със СМЕР, а по-късно в менопауза ако все още продължава Вашето лечение, да замени с ароматазен инхибитор. Друга опция е назначаването на лечение с аналози на лутеинизиращ хормон-освобождаващ фактор, които потискат естроген-продуциращата активност на яйчниците, заедно с ароматазен инхибитор. Ароматазният инхибитор не трябва да се прилага самостоятелно при жени, диагностицирани с рак на гърдата преди менопауза, тъй като не е безопасно и може да причини компенсаторно повишаване нивата на половите хормони. 
 • При рецидивирал рак на гърдата или такъв, който е метастазирал, могат да се прилагат ароматазни инхибитори, особено при жени в менопауза и чието заболяване е хормон-рецептор позитивно.

Ако приемате ароматазен инхибитор, Вашият лекар може да Ви назначава изследвания на костната плътност поради значителното намаляване нивата на естроген. Това може да наложи включване на медикаменти, укрепващи костната структура (например бисфосфонати).

Потискане функцията на яйчниците (овариална супресия)

При жени преди менопауза отстраняването или спирането работата на яйчниците, които са основните източници на естроген, предизвиква постменопаузално състояние. Съществуват различни начини за спиране на фукнцията на яйчниците: 

 • Оофороектомия: оперативно отстраняване на яйчниците
 • Аналози на  на лутеинизиращ хормон-освобождаващ фактор: това са лекарства, които се използват по-често от оофороектомията. Те спират сигналите, които тялото изпраща към яйчниците, за да произвеждат естроген, и предизвикват временна менопауза. Тази терапия може да се прилага самостоятелно или да се комбинира с други хормонални терапии (СМЕР, ароматазни инхибитори, селективни деградатори на естрогенните рецептори) при жени преди менопауза.
 • Химиотерапевтични лекарства: някои от тях могат да увредят яйчниците по такъв начин, че те да не могат да синтезират естроген. Функцията на яйчниците може да се възстанови след месеци или години, но при някои жени нарушението е необратимо.

Всички тези терапии могат да причинят симптоми на менопауза, които включват горещи вълни, нощно изпотяване, вагинална сухота и промени в настроението.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Маргарита Таушанова
Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.
Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.
BG-5136/01.2022