Видове лечение при мъже с рак на гърдата

Съществуват различни подходи за лечение на пациенти с рак на гърдата.
Прилагат се 5 начина за стандартна терапия:

  • Хирургия
  • Лъчетерапия
  • Химиотерапия
  • Хормонална терапия
  • Таргетна терапия
  • Имунотерапия

Възможност за лечение на пациенти в клинично изпитване

Настоящо използваните терапии се наричат стандартни, като съществуват и такива, които са част от клинични изпитвания. Клиничното изпитване представлява проучване, което цели да подобри съществуващите подходи за лечение или да получи информация за новите терапии при пациенти с раково заболяване. Когато данните от клиничното изпитване показват, че новата терапия е по-добра от стандартната, тогава новото лечение може да стане стандарт. Някои клинични изпитвания са достъпни само за пациенти, които не са започнали терапия.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Маргарита Таушанова

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.
BG-5136/01.2022