Това е вид терапия, при която се използват лекарства, разпознаващи и атакуващи специфичните ракови клетки. Прицелните терапии обикновено причиняват по-малко щети на здравите клетки от химиотерапията и лъчетерапиято. 

Различни видове таргетна терапия:

  • Моноклоналните антитела
  • Тирозин киназни инхибитори
  • Циклин-зависими киназни инхибитори 
  • mTOR инхибитори
  • PARP инхибитори

Моноклоналните антитела- са създадени в лаборатория протеини, подобни на тези в имунната система, за лечение на много заболявания, включително и рак. Моноклоналните антитела, прилагани в терапията на ракови заболявания, захващат специфични области в раковите клетки или други клетки, които подпомагат раковите да растат. След това антителата могат да унищожат раковите клетки, да блокират техния растеж или да ограничат разпространението им. Лечението се осъществява чрез инфузия, като тези протеини могат да се използват като самостоятелни лекарства или като носители на други лекарства, токсини или радиоактивни вещества директно до раковите клетки. 

Тирозин киназните инхибитори- причиняват блокиране на сигналите, нужни за растежа на тумора. 

Циклин-зависимите киназни инхибитори- блокират протеин, наречен циклин-зависима киназа, който предизвиква растежа на раковите клетки.

Инхибитори на mTOR- блокират протеина mTOR и по този начин се ограничава деленето на раковите клетки и формирането на нови кръвоносни съдове за изхранване на тумора.

PARP инхибитори- блокират поправката на ДНК и могат да причинят смърт на раковите клетки. 


Материалът се публикува под редакцията на д-р Маргарита Таушанова

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.
BG-5136/01.2022