Оперативната намеса при мъже с рак на гърдата обикновено представлява модифицирана радикална мастектомия (премахване на гърдата, голяма част от подмишничните лимфни съдове, обвивката на мускулите на гръдния кош и понякога част от гръдните мускули)
Запазваща гърдата хирургия (органосъхраняваща хирургия) – представлява операция, при която не се премахва цялата гърда, а се отстранява туморното образувание и част от околна здрава тъкан (лумпектомия). Прилага се лъчетерапия след това, за да се унищожат останали след операцията ракови клетки. 


Материалът се публикува под редакцията на д-р Маргарита Таушанова

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.
BG-5136/01.2022