На всеки пациент с предногръдна болка в покой трябва да бъде проведена електрокардиограма с оглед изключване на остър съдов инцидент. При белези за остро запушване на съда максимално бързо трябва да бъде предприето лечение, което да възстанови неговата проходимост. Това може да бъде осъществено с интервенционални методи на лечение (провеждане на коронарография и стентиране) или с интравенозно приложение на медикаменти, които разтварят тромба в лечебни заведения без възможност за интервенционално лечение.

В нашата страна с нарастване на броя и географското покритие на катетеризацинни лаборатории и наличната програма на Министерство на здравеопазването за лечение на остър миокарден инфаркт (ОМИ) е осигурен 24 часов достъп на пациентите с ОМИ до центрове с възможност за провеждане на интервенционално лечение.

Ключово е значението на фактора време от началото на симптоматиката до търсене първи медицински контакт с оглед правилната организация и максимална ефективност на прилаганото лечение.

В случаите, в които липсват електрокардиографски промени, както и при налична гръдна болка при физически усилия е необходимо провеждане на допълнителни изследвания с оглед диференциране на сърдечната от несърдечна симптоматика. Най-често се прилагат ехокардиографията и велоергометрията (ЕКГ тест с натоварване).


Материалът е предназначен да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3589/02.2021