Управление на хроничното бъбречно заболяване

Как да управлявате хроничното бъбречно заболяване?

Ако имате хронично бъбречно заболяване, можете да предприемете стъпки, за да предпазите Вашите бъбреци от задълбочаване на увредата. Колкото по-рано знаете, че имате бъбречно заболяване, толкова по-добре. Навременно предприетите мерки ще Ви помогнат в превенцията на сърдечните заболявания, както и за общото Ви здравословно състояние. Заслужава си да предприемете тези стъпки, още преди поява на симптоми.

Поддържайте кръвното си налягане в норма - под 140/90 mmHg (до 110/70)
Поддържайте HDL/LDL холестерол в норма
Придържайте се към подходящ хранителен режим (можете да намерите в Диабет.бг- хранителен режим за хора с бъбречно заболяване и диабет тип 2)
Поддържайте подходяща физическа активност
Спазвайте терапията си така, както е назначена от Вашия лекар.
Спрете да пушите
Овладейте стреса, породен от заболяването и живота с него
Поддържайте гликирания хемоглобин (HbA1c) в норма- до 7% (ако имате диабет)
Консултирайте се

Консултирайте се поне 1 път в годината с лекар нефролог!

Тестове и изследвания

За проследяване на бъбречната функция се използват два основни теста:

Кръвен тест за серумен креатинин. Креатининът е отпаден продукт във Вашата кръв, който идва от мускулната активност. Обикновено се отстранява от кръвта през бъбреците, но когато функцията на бъбреците се забавя, нивата на креатинин растат. Вашият лекар ще използва стойностите на креатинина, за да изчисли скоростта на гломерулна филтрация (GFR), даваща информация за състоянието на бъбречната функция.
Уринен тест за наличие на албумин. Албуминът е протеин, който се намира в кръвта. Здравият бъбрек не позволява на албумина да премине в урината. При увреждане на бъбреците, албуминът преминава в урината. Колкото по-малко албумин има в нея, толкова по-добре. Наличието на албумин в урината се нарича албуминурия.

 

Ако имате едно от следните: захарен диабет, хипертония, ССЗ* или ХБЗ** в семейството, изследвайте поне 1 път в годината:
• Креатинин
• Микроалбуминурия
Ако стойностите на креатинин и микроалбуминурия са над референтните, консултирайте се със специалист нефролог. Ранните етапи на ХБЗ могат да бъдат обратими! Важно е да стигнете навреме до нефролог!

Ако имате бъбречно заболяване, Вашият лекар ще използва тези 2 теста, за да проследява прогресията на заболяването.

Попитайте Вашия личен лекар за тези изследвания. Препоръчително е да ги правите поне 1 път в годината. Ако стойностите на креатинин и/или албуминурия са над референтните, консултирайте се с нефролог.
√ На пациентите със захарен диабет тип 2 е осигурено изследване на креатинин и микроалбуминурия 1 път в годината.
√ На пациентите с хипертония е осигурено изследване на креатинин 1 път в годината.
Тези изследвания се заплащат от НЗОК и се назначават от личен лекар.

ССЗ* - сърдечносъдово заболяване
ХБЗ** – хронично бъбречно заболяване


BG-5925/08.2022 год.

Медицински специалист ли сте?

Тази страница и информацията в нея е предназначена само за медицински специалисти. За да продължите, моля потвърдете, че сте медицински специалист.