Проф. Феликс Херт: Въвеждането на биологични продукти е обещаващо решение за пациенти с тежка астма

03.11.2023

В Германия лечението на тежка астма отбеляза напредък с няколко подхода, добави той.

Проф. Феликс Херт е утвърден световноизвестен експерт по белодробни болести. Той е сред водещите специалисти в лечението на пациенти с обструктивни заболявания на белия дроб като астма и хронична обструктивна белодробна болест. 

Той е главен лекар в Тораксклиниката на Хайделбергския университет. От 2004 г. е ръководител на Клиниката по вътрешни болести, пулмология и интензивно лечение в Тораксклиник, гр. Хайделберг.

Професор Херт е главен редактор на списание Respiration и е член на много важни научни дружества, включително на Европейското респираторно дружество (ERS), Американския колеж на гръдните хирурзи (ACCP) и Германското дружество по пневмология (DGP). През 2012 г. той е председател на Европейската асоциация по бронхология и интервенционална пулмология. Удостояван е с множество награди за приноса му в областта на белодробните заболявания. Ръководи центъра за лечение на пациенти с тежка астма в Хайделберг, през който годишно грижа получават над 1000 пациенти с тежка астма.

Професорът е в България по повод участието му в есенната среща на Българското дружество по белодробни болести. 

Какъв е Вашият съвет за профилактика и навременна диагноза на астмата?

Предотвратяването и навременното диагностициране на астма са от решаващо значение за ефективния контрол на това хронично респираторно състояние. Моят съвет за превенция на астма и ранна диагностика се съсредоточава около няколко ключови стратегии:

 • Познавайте рисковите фактори: Разбирането на рисковите фактори за астма като фамилна анамнеза, алергии и излагане на замърсители на околната среда е от съществено значение. Идентифицирането на тези фактори може да ви помогне да предприемете проактивни стъпки.
 • Идентифицирайте ранните симптоми: Бъдете бдителни за разпознаването на ранните признаци на астма като хрипове, кашлица и задух. Тези симптоми невинаги са очевидни, но ранното идентифициране е от решаващо значение.
 • Разработете план за действие при астма: пациентите, съвместно с наблюдаващия ги специалист, е важно да създадат план за действие при астма. Този план очертава стъпките, които трябва да се предприемат, когато симптомите се влошат, и помага за предотвратяване на тежките астматични пристъпи.
 • Редовни прегледи: Редовните прегледи са от решаващо значение за проследяване на астма и коригиране на лечението, ако е необходимо.

Какво трябва да знаят пациентите с астма и ХОББ по време на сезона на респираторните инфекции?

Пациентите с астма и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) трябва да бъдат особено бдителни по време на сезоните на респираторни инфекции, които обикновено включват по-студените месеци, когато вируси, напр. причинителите на грип и обикновена настинка, са по-разпространени. Както пациентите с астма, така и пациентите с ХОББ са изложени на по-висок риск от развитие на усложнения от респираторни инфекции. Вирусните инфекции могат да влошат основните белодробни заболявания и да доведат до тежки симптоми и потенциална хоспитализация.

Годишните ваксинации срещу грип и коронавирус са от съществено значение за пациентите с астма и ХОББ. Ваксинацията намалява риска от заразяване.

Пациентите трябва да бъдат бдителни и да наблюдават за всякакви промени в дишането и цялостното си здраве. И ако почувстват влошаване на симптомите си, трябва незабавно да се свържат със своя лекар.

Как астмата засяга живота на пациента и какво може да се направи, за да се поддържа добре контролирана болестта?

Астмата може значително да повлияе на живота на пациента, като причинява повтарящ се задух, кашлица и ограничаване на физическата активност. Може да наруши ежедневието, работата и съня. За да поддържат добре контролирана астма, се препоръчва пациентите:

 • Да се придържат към терапията си: Приемайте лекарствата за астма така както са Ви предписани от Вашия лекар.
 • Да следват план за действие при астма: да разработят персонализиран план за действие съвместно с лекаря си за овладяване на симптомите и екзацербациите.
 • Да идентифицират и избягват отключващите фактори: да разпознават и минимизират излагането на отключващи фактори за астма като алергени и дразнители.
 • Редовно наблюдение и оценка на белодробната функция от лекуващия специалист и ако той прецени за необходимо, терапията да бъде коригирана от него.
 • Да водят здравословен начин на живот: да поддържат балансирана диета, спортуват и избягват тютюнопушенето.

С подходящо лечение, предписано от лекар, астмата може да бъде контролирана и симптомите на пациентите да бъдат намалени.

Бихте ли споделили повече за новите подходи при лечение на тежка астма, които се прилагат в Германия? На какво е важно да се обърне внимание и да се има предвид?

В Германия лечението на тежка астма отбеляза напредък през последните години, като се набляга на персонализиран и мултидисциплинарен подход. Това включва:

 • Биологични терапии: Използване на таргетни биологични лекарства, съобразени със специфичния астматичен фенотип на пациента, винаги ръководени от изследване на биомаркери.
 • Специализирани клиники: Създаване на специализирани центрове за тежка астма с експерти пулмолози, алерголози и медицински сестри.
 • Телемедицина: Повишаване на достъпността чрез дистанционни консултации и наблюдение.

Тези подходи имат за цел да подобрят контрола на тежката астма, да намалят екзацербациите и да подобрят качеството на живот на пациентите в Германия.

Кога наричаме астмата тежка?

Астмата се счита за тежка, когато не се контролира въпреки високите дози лекарства, придържането към медикаментозни и немедикаментозни терапии, което води до чести симптоми, обостряния или нарушена белодробна функция.

Какво ще кажете за ОКС (оралните кортикостероиди) при лечението на астма? Това ли е начинът за справяне с астмата?

Оралните кортикостероиди (ОКС) са мощни противовъзпалителни лекарства, използвани при лечение на астма. Те са предимно запазени за тежки екзацербации на астмата, когато инхалаторните лекарства и други лечения са недостатъчно ефективни за контролиране на симптомите. Настоящите ръководства за лечение на астма не препоръчват дългосрочна употреба на ОКС поради потенциални странични ефекти. Целта е да се сведе до минимум зависимостта от ОКС чрез оптимизиране на други лечения за астма, за да се поддържа контролът ѝ, като същевременно се намали нуждата от орални кортикостероиди.

Каква е причината за появата на биологичните терапии при тежка астма?

Причината за появата и развитието на биологични терапии при тежка астма е да се отговори на незадоволените нужди и да се осигурят по-ефективни, целенасочени и персонализирани лечения. Биологичните терапии имат за цел:

Подобрен контрол на заболяването и намаляване на екзацербациите, поради ефекта им върху специфични възпалителни пътища или клетъчни механизми, към които са насочени биологичните терапии

Фокусът върху специфични пътища има потенциала да намали риска от системните странични ефекти, свързани с приложението на оралните кортикостероиди, които също са част от терапията на астма.

Намалени разходи за здравеопазване: Биологичните терапии биха могли да намалят икономическото бреме на тежката астма чрез намаляване на хоспитализациите и спешните грижи.

Подобрено качество на живот: Биологичните терапии имат за цел да подобрят благосъстоянието на пациентите и цялостното качество на живот чрез осигуряване на по-добър контрол на астмата и по-малко ограничения върху ежедневните дейности.

Виждате ли въвеждането на биологични терапии като потенциално решение за пациентите с тежка астма и как може да се приложи по-широко?

Въвеждането на биологични терапии е обещаващо потенциално решение за пациенти с тежка астма, особено тези със специфични фенотипове и биомаркери. Биологичните терапии са насочени към специфични възпалителни пътища, като намаляват екзацербациите и подобряват контрола на астмата. За да ги приложим по-широко е необходимо:

 • Тестване на биомаркери: Широкообхватното тестване за идентифициране на пациенти, които биха имали полза от лечение с биологична терапия, е от решаващо значение.
 • Образование: Необходимо е обучение на медицинските специалисти относно ефикасността и профила на безопасност на биологичните терапии, както и те от своя страна да обучават пациентите си.
 • Изследвания: Продължаващи изследвания на биологичните продукти, вкл. техните дългосрочни ползи и рискове.

Приложението на биологични продукти при лечение на тежка астма би могло да демонстрира подобрение в резултатите от лечението и в качеството на живот на пациентите.

Какви са вашите изводи спрямо пациентите с тежка астма, които изпитват тежестта на тази болест?

За пациентите с тежка астма, които изпитват значително бреме на заболяването, това са няколко от основните изводи:

 • Специализирани грижи: пациентите да потърсят грижи от специалисти с опит в лечението на тежка астма и да обмислят посещение на център за тежка астма във вашата страна.
 • Прецизна медицина: В центровете за тежка астма могат да се изследват биомаркерите на пациентите, въз основа на което лекуващият специалист да идентифицира персонализирани възможности за лечение, като биологични терапии, които могат по-добре да контролират астмата при тях.
 • Придържане към терапията: да се придържат усърдно към предписаната им терапия и да следват плана си за действие за астма.
 • Управление на начина на живот: да поддържат здравословен начин на живот, управляват отключващите фактори и намалят стреса с цел подобрение на цялостното здраве на белите дробове.
 • Поддръжка/Защита: да се грижат за своето здраве, да търсят необходимите приспособления и да участват в групи за защита на пациентите.

BG-8076/10.2023
Материалът има информативен характер и не е предназначен да замести консултацията с лекар. 
 

Актуално

Биологични терапии за лечение на тежка неконтролирана астма

Биологични терапии за лечение на тежка неконтролирана астма

👨‍⚕️ При много пациенти с астма, състоянието им се контролира чрез идентифициране и избягване на...

прочети повече
Управление на захарния диабет тип 2 при студено време

Управление на захарния диабет тип 2 при студено време

🌨 Студеното време може да повиши кръвната ви захар по няколко начина. Но не е нужно да позволявате н...

прочети повече
Тест за риск от преддиабет

Тест за риск от преддиабет

⚫️ Какво е преддиабет? 🩸 Когато кръвната захар е по-висока от нормалното, но по-ниска от границите...

прочети повече

Медицински специалист ли сте?

Тази страница и информацията в нея е предназначена само за медицински специалисти. За да продължите, моля потвърдете, че сте медицински специалист.