Какво заболяване е ракът на яйчниците и какви са неговите симптоми?

BG-4276

Представена информацията  не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар  ако изпитвате симптоми, които Ви безпокоят или имате въпроси относно Вашето лечение.