Регистрация на здравни специалисти

Задължителни полета*

С НАСТОЯЩОТО ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

ПОТВЪРЖДАВАМ, ЧЕ СЪМ ИНФОРМИРАН, ЧЕ:

Личните ми данни, посочени по-горе, могат да бъдат предоставяни на трети лица – доставчици на услуги на „АстраЗенека България, в това число на администратора на интернет сайта, посочен по-горе, за целите на осъществяване, администриране и контрол на дейностите по достъп до сайта и по изпращане на информация от и от името на „АстраЗенека България“ ЕООД.

- имам право на достъп до личните ми данни за корекция и заличаване;

- имам право да възразя по всяко време срещу получаването на информация и материали от и от името на „АстраЗенека България“ ЕООД на посочената ми по-горе електронна поща

Правата на достъп, корекция, заличаване, както и оттегляне на съгласие за обработване на лични данни може да се упражни чрез подаване на заявление тукМедицински специалист ли сте?

Тази страница и информацията в нея е предназначена само за медицински специалисти. За да продължите, моля потвърдете, че сте медицински специалист.