Д-р Лиляна Чунева - Рискови фактори, които могат да влошат контрола на астмата и как може да намалите риска за вас, ако имате астма?