Какво е предиабет?

Обикновено, преди да развият захарен диабет, хората имат предиабет – нива на глюкозата в кръвта, по-високи от нормалните, но не достатъчно, за да бъде поставена диагноза диабет.

Предиабет може да се изяви под две форми – нарушена гликемия на гладно (НГГ) или нарушен глюкозен толеранс (НГТ) в зависимост от това какво изследване е проведено при установяването му.

Понятието нарушена гликемия на гладно (НГГ) е прието от СЗО за означаване на зоната между горната граница на нормалната плазмена глюкоза на гладно и долната граница на плазмената глюкоза на гладно при захарен диабет - между 6.1 и 6.9 mmol/l.

С понятието нарушен глюкозен толеранс (НГТ) се обозначава  състояние с повишен риск от прогресиране към захарен диабет и се отнася за плазмена глюкоза 2 часа след прием на глюкоза в хода на ОГТТ между 7.8 и 11.0 ммол/л при плазмена глюкоза на гладно под границата за захарен диабет < 7.0 ммол/л.

Предиабетът е свързан с повишен риск от развитие на захарен диабет тип 2 и сърдечно-съдово заболяване.

Предиабетът няма ясни симптоми, така че човек може да е в това състояние, без да знае за него.

Някои хора с предиабет може да имат симптоми, характерни за диабета. Има доказателства, че и при предиабет може да се установят някои от усложненията на захарния диабет. При наличие на предиабет трябва да се правят изследвания за търсене на диабет на всеки 1 или 2 години.

Изследвания за предиабет:

  • HbA1c 5.7% – 6.4%
  • Кръвна захар на гладно 6.1-6.9 ммол/л
  • Кръвна захар на 2-и час при ОГТТ между 7.8 и 11.0 ммол/л

Критерии за диагноза на различни степени на глюкозен толеранс (СЗО, 2006)

  • Нормален глюкозен толеранс (здрави)

                       плазмена глюкоза на гладно                               < 6.1 mmol/l

                            и

                       плазмена глюкоза на 2-я час при ОГТТ            < 7.8 mmol/l

  • Нарушена гликемия на гладно – НГГ (предиабет)

                      плазмена глюкоза на гладно                               6.1 - 6.9 mmol/l

                      и (ако е изследвана)

                       плазмена глюкоза на 2-я час при ОГТТ           < 7.8 mmol/l

  • Нарушен глюкозен толеранс – НГТ (предиабет)

                       плазмена глюкоза на гладно                               < 7.0 mmol/l

                            и

                       плазмена глюкоза на 2-я час при ОГТТ            ≥7.8  и  <11.1 mmol/l

  • Захарен диабет

                      плазмена глюкоза на гладно                               ≥ 7.0 mmol/l

                                  или

                       плазмена глюкоза на 2-я час при ОГТТ            ≥ 11.1 mmol/l


Източник: https://диабет.бг/полезни-статии/какво-е-предиабет

Материалът е предназначен да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3629/02.2021