Начините на лечение на миокардния инфаркт могат да се разделят на лечение в острата фаза и дългосрочно лечение.

Лечението в острата фаза на миокардния инфаркт се осъществява с медикаменти и с методите на инвазивната кардиология.

Медикаментозно лечение

Медикаментозното лечение обхваща:

  • Обезболяващи и успокоителни лекарства
  • Стабилизиране на сърдечната функция
  • Предотвратяване на кръвосъсирването (инхибиране на тромбоцитната агрегация)
  • Медикаментозно разтваряне на кръвния съсирек

Методи на инвазивната кардиолоия

Коронарната ангиопластика и последващото поставяне на стент е най-съвременният метод на лечение на миокарден инфаркт. Чрез ангиопластиката се разширяват стеснените или запушени съдове. Поставеният стент дългосрочно поддържа артерията отворена.

Поставянето на стент следва следните стъпки:

1. Поставяне на стента

Чрез сърдечен катетър стентът се придвижва до стеснената коронарна артерия.

2. Раздуване на балон

Чрез раздуване на балон стентът се разширява и се закрепя за артериалната стена.

3. Отстраняване на катетъра

Катетърът се отстранява и стентът поддържа отворен кръвоносния съд.

Целите на лечението в острата фаза на миокардния инфаркт целят бързо възстановяване на притока на кръв, съответно на кислород, до засегнатите участъци на сърдечния мускул за максимално кратко време.

Дългосрочното лечение на пациентите преживели миокарден инфаркт започва веднага след осъществяване на всички стъпки за овладяване на острото състояние. Миокадният инфаркт изисква дългосрочен прием на лекарства. Тези лекарства повлияват различни процеси и в организма. Те биват:

  • Лекарства за предотвратяване на съсирването на кръвта (инхибиране на тромбоцитите)
  • Статини за понижаване на стойностите на холестерола
  • Лекарства за лечение на високо артериално налягане, сърдечна аритмия или сърдечна недостатъчност – АСЕ инхибитори и бета блокери.

Основна цел на терапията е да намали риска от повторен инфаркт или инсулт, да съхрани и подобри качеството на живот. Това изисква контрол върху всички установени рискови фактори.


Материалът е предназначен да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3590/02.2021