Необходими изследвания

Най-обективна оценка за контрола на нивото на кръвната захар се получава чрез измерване на нивото на гликиран хемоглобин (HbA1c). Гликираният хемоглобин  трябва да се изследва на всеки 3-4 месеца. Необходимо е поне веднъж годишно да се изследва нивото на липидите, включващо общ холестерол, HDL-холестерол (добър холестерол), LDL-холестерол (лош холестерол), триглицериди, чернодробни показатели. Чрез изследване на нивото на креатинин в кръвта по формула може да се изчисли гломерулната филтрация, която е показател за бъбречната функция и за наличие на хронично бъбречно заболяване. Неоходимо е поне веднъж годишно да се изследва нивото на албумин в урината, което също е показател за наличие на бъбречна увреда. Артериалното налягане трябва да се следи редовно и да се измерва при всяко посещение при лекар.


Източник: https://диабет.бг/полезни-статии/необходими-изследвания-по-нзок

Материалът е предназначен да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3629/02.2021

 

Медицински специалист ли сте?

Тази страница и информацията в нея е предназначена само за медицински специалисти. За да продължите, моля потвърдете, че сте медицински специалист.