Придържане към терапията

Успехът на терапията зависи от това дали ще се приемат назначените от лекаря медикаменти. Само с редовен прием и съблюдаване на назначената схема на лечение може да се постигне добър контрол на захарния диабет.


Източник: https://диабет.бг/полезни-статии/придържане-към-терапията

Материалът е предназначен да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3629/02.2021