Как се поставя диагноза "диабет"?

За поставяне на диагноза захарен диабет съществуват няколко начина.

Плазмена глюкоза на гладно

Плазмена глюкоза на гладно отразява нивото на захарта в кръвта на гладно. На гладно означава да не е приемана храна, както и напитки (с изключение на вода) през последните 8 часа преди изследването. Обикновено изследването се провежда сутрин, преди закуска.                                                 

Диагноза диабет се поставя при ниво на глюкоза в кръвта на гладно ≥ 7.0 mmol/l.

Резултат

Плазмена глюкоза на гладно

Норма

< 6.1 mmol/l

Предиабет

6.1-6.9 mmol/l

Диабет

≥ 7.0 mmol/l

Орален глюкозо-толерантен тест (ОГТТ)

Орален глюкозо-толерантен тест или ОГТТ е 2-часов тест, който изследва нивото на захарта в кръвта преди изпиване на 75 грама глюкоза, разтворена в 300 мл вода и 2 часа след това. Тестът показва как тялото преработва глюкозата.

Диагноза диабет се поставя при ниво на глюкозата в кръвта на 2-и час ≥ 11.1 ммол/л. 

Резултат

 ОГТТ

Норма

 < 7.8 ммол/л

Предиабет

 7.8 – 11.0 ммол/л

Диабет

 ≥ 11.1 ммол/л

Случайна плазмена глюкоза

Изследването тества нивото на захарта в кръвта по всяко време на деня при изразени симптоми на диабет.

Диагноза диабет се поставя при случайно ниво на глюкозата в кръвта ≥ 11.1 ммол/л.

Гликиран хемоглобин (HbA1c)

Гликираният хемоглобин (HbA1c) отразява средните нива на кръвна захар през изминалите 3 месеца. Изследването  може да се проведе по всяко време на деня, не налага специална подготовка, напр. гладуване, и не е необходимо да се пие глюкоза. 

Диагноза захарен диабет се поставя при ниво на HbA1c ≥ 6.5%.

Резултат

HbA1c

Нормален

< 5.7%

Предиабет

5.7% to 6.4%

 Диабет

≥ 6.5%

Така диагноза захарeн диабет може да се постави на базата на:

  • изследване на плазмена глюкоза (на гладно или случайна)
  • провеждане на орален глюкозо-толерансен тест (ОГТТ)
  • изследване на HbA1c
  • наличие на клинични признаци

Четири начина за поставяне на диагноза захарен диабет:

  1. Плазмена глюкоза на гладно 7.0 mmol/l;
  2. Плазмена глюкоза на 2-я час чрез ОГТТ 11.1 mmol/l;
  3. Наличие на клинични признаци, характерни за диабет (често уриниране, жажда, необяснима загуба на тегло) и случайна плазмена глюкоза 11.1 mmol/l;
  4. HbA1c ≥ 6.5%, изследването трябва да е проведено с лабораторен метод, сертифициран от Националната програма за стандартизиране на HbA1c (NGSP) и стандартизиран съобразно методът на проучването DCCT.

Необходимо е всички изследвания да се направят в лаборатория. При поставянето на диагноза захарен диабет с един от посочените методи трябва резултатът от изследването да се повтори, за да се изключи лабораторна грешка, освен в случаите, когато диагнозата е ясна на базата на класически симптоми на повишена кръвна захар. Препоръчва се повторение на същия тест за потвърждение, но е възможно провеждане и на друг тест.

Ако се установи  много висока кръвна захар, или ако са налице симптоми на висока глюкоза и едно изследване, показателно за диабет, може да не се наложи второ изследване, за да се постави диагноза захарен диабет. 

 


Източник: https://диабет.бг/полезни-статии/как-се-поставя-диагноза-диабет


Материалът е предназначен да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3629/02.2021