Хронични усложнения на диабета


Хората със захарен диабет са с повишен риск от развитие на редица здравословни проблеми. Потенциалните усложнения са еднакви при захарен диабет тип 1 и тип 2. Постоянно високите нива на кръвната захар могат да доведат до сериозни заболявания, засягащи сърцето и кръвоносните съдове, очите, бъбреците, нервите. В почти всички развити страни, захарният диабет е водеща причина за сърдечносъдови заболявания, слепота, бъбречна недостатъчност и ампутации на долните крайници. Пациентите със захарен диабет имат 4 пъти по-висок риск за сърдечносъдови инциденти - инфаркт и инсулт, и три пъти по-висока честота на бъбречна недостатъчност. Случаите на ампутации са 15 пъти по-чести при хора със захарен диабет. Основните дългосрочни проучвания в областта на захарния диабет (DCCT и EDIC при захарен диабет тип 1 и UKPDS при захарен диабет тип 2) са установили, че поддържането на нивата на кръвната захар близо до нормалните може да предотврати или забави изявата на хроничните усложнения при захарен диабет. Затова хората със захарен диабет се нуждаят от ранна диагностика, оптимално лечение и редовен самоконтрол.


Материалът е предназначен да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3629/02.2021