Проследяване и последваща грижа

Контролни прегледи

Когато лечението завърши, лекарят ще определи и кога да проведете контролни прегледи, за да обсъди с Вас състоянието Ви. По време на тези прегледи обикновено се извършва общ клиничен преглед, изследване на кръвна проба за измерване нивата на туморния маркер CA-125 и компютърнa томография (КТ скенер). В някои случаи, когато резултатите от тези изследвания са нееднозначни, може да се проведе и позитронно-емисонна томография (ПЕТ скенер). В зависимост от резултатите, лекарят ще определи кога ще са следващите Ви контролни прегледи.

Нужда от допълнително лечение

Понякога туморът може да се появи отново – това се нарича прогресия на заболяването. Може да е рецидив, ако е на мястото на първичния тумор, или метастаза – поява на разсейка в друг орган. Лечението зависи от обема на тумора, колко е разпространен, колко време след първоначалната диагноза се е появил и какво предхождащо лечение е проведено. Отговорите на тези въпроси определят и избора на лечение – химиотерапия, таргетна или лъчетерапия.

Грижа за здравето

След края на лечението на епителния рак на яйчниците, може да се чувствате много уморени и емоционални. Важно е след терапията да се грижите добре за здравето си и да получавате силна  подкрепа.

Почивката е много важен аспект в добрата грижа. Тя трябва да е достатъчна, за да може тялото да се възстанови от лечението. Допълващи терапии, като ароматерапия, могат да подобрят справянето с ефектите.

Пълноценната храна и движението помагат допълнително. Важно при физическата активност е постепенното увеличаване на натоварването.

Емоционална подкрепа

Нормално е да Ви завладеят различни емоции, когато бъде поставена диагноза рак и при преминаване на лечението. Ако се чувствате разтревожени или потиснати, консултирайте се с лекаря си. Той може да Ви насочи към специалист клиничен психолог. Групите за подкрепа също могат да бъдат добър начин за справяне с емоциите.

(Повече по темата можете да прочетете в секцията “Начин на живот”)


Материалът се публикува под редакцията на д-р Росица Кръстева

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3360/12.2020