Химиотерапията представлява лечение на рак с лекарства, които спират растежа, деленето и разпространението на туморните клетки. Най-често химиотерапията е системна терапия, т.е. медикаментите се въвеждат директно в кръвния поток и достигат почти всички части на тялото. Химиотерапията е ефективна в случаи на  метастазирал рак. Използва се за разрушаване и на малкия брой туморни клетки, останали след оперативна намеса, както и за намаляване размерите на големи тумори, за да се улесни след това хирургичното им отстраняване. Химиотерапията се базира главно на лекарства, които се инжектират във вена - интравенозно приложение или се приемат през устата - перорално приложение. В някои случаи медикаментите се вливат чрез катетър (тънка тръбичка) директно в коремната кухина. Процедурата се нарича интраперитонеална химиотерапия.

Периодът на прием на медикаменти се определя от химиотерапевтична схема/режим. Обикновено се състои от определен брой цикли, които се провеждат през съответен интервал от време. По време на лечебния курс може да се приложи едно лекарство или комбинация от няколко.

Ако се установи, че системната терапия спира или забавя развитието на рака, тогава пациентът може да бъде оставен на поддържащо лечение с таргетен агент. Ще намерите информация относно таргетната терапия по-надолу в текста.

Химиотерапията може да бъде:

  • Неадювантна - прилага се преди операцията с цел да се намали размерът на тумора и да се подобрят шансовете за пълното му хирургично отстраняване. Обикновено се започва след биопсия, за да определят лекарите точното място на възникване на тумора. Неадювантната химиотерапия най-често се състои от 3-4 цикъла, след които се обмисля пристъпване към хирургична намеса.
  • Адювантна - прилага се след операцията и има за цел да отстрани всички остатъчни ракови клетки.
  • Химиотерапия при епителен рак на яйчниците

Обичайно включва комбинация от два типа лекарства  - платина-съдържащо съединение и друг тип химиотерапевтично лекарство. Тези лекарства обикновено се прилагат интравенозно на всеки 3-4 седмици.

Стандартният курс на лечение включва 3-6 цикъла в зависимост от стадия и типа на епителния рак на яйчниците. Един цикъл обхваща период на регулярно прилагане на химиотерапевтични дози, последван от период на почивка. При различните видове медикаменти броят цикли е различен.

Химиотерапията води до свиване на епителния тумор на яйчника. Ако първият курс на лечение е успешен и е отстранил злокачественото заболяване за поне 6 до 12 месеца, може да се продължи със същата химиотерапия. В някои случаи се използват други медикаменти.

  • Интраперитонеална химиотерапия

За жени с овариален карцином в трети стадий (ракът не се е разпространил извън коремната кухина) или при такива, които са претърпели оптимална циторедуктивна операция (тумори над 1 см са хирургично отстранени), в допълнение към системната химиотерапия може да бъде прилагана интраперитонеална химиотерапия.

Лекарствата се инжектират в коремната кухина чрез тънка тръбичка, наречена катетър.

Интраперитонеалната химиотерапия осигурява достигане на най-концентрираната доза на лекарствата директно до туморните клетки в коремната кухина. Оттам лекарствата попадат в кръвообращението и така могат да достигнат туморни клетки извън коремната кухина.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Росица Кръстева

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-6747/02.2023