Откриването на рака на яйчниците може да бъде трудно. Редовните прегледи при специалист, както и проследяването на продължаващи по-дълго от нормалното симптоми, могат да спомогнат за откриването на рак в по-начален стадий.

По време на преглед лекарят може да зададе въпроси за фамилната Ви обремененост и рисковите фактори, както и история на симптомите Ви.

Следва да посещавате гинеколог веднъж годишно с цел профилактика.

Коремно-тазов преглед

Обикновено това е първият преглед за изясняване на състоянието. Гинекологът ще прегледа матката, влагалището, яйчниците, пикочния мехур и ректума за необичайни промени. Лекарят ще провери корема Ви и за наличие на увеличени лимфни възли.

След първичния преглед гинекологът/онкогинекологът може да назначи допълнителни тестове за оценка на състоянието и поставяне на правилна диагноза. Те могат да бъдат различни видове:

Кръвни изследвания

Определено кръвно изследване измерва показател, наречен СА-125. CA-125 е туморен маркер, чийто нива са повишени при около 50% от жените с ранен стадий епителен рак на яйчниците и при около 85% от тези с напреднало заболяване. CA-125 не е специфичен показател за епителен рак на яйчниците; той може да бъде по-висок от нормалното при хора с различни други видове рак, а също и при жени с незлокачествени гинекологични състояния. Поради това, резултатите от изследването на туморния маркер CA-125 трябва да се тълкуват заедно с други изследвания, преди да се постави диагноза епителен рак на яйчниците. Изследването е по-достовернo при жени след менопауза.

Съществуват и други изследвания за туморни маркери - някои карциноми на герминативни клетки причиняват повишение на нивата на човешки хорионгонадотропин, алфа-фетопротеин и/или лактат дехидрогеназа, докато при някои стромални тумори се наблюдава повишаване на нивата на вещество, наречено инхинбин, както и на хормоните естроген и тестостерон.

Трансвагинален ултразвук

Ултразвуков уред се въвежда във влагалището и се насочва към яйчниците и матката. Той излъчва вълни, които достигат тъканите, отразяват се от тях и след това се обработват от компютър. Полученото изображение може да се използва за различаване дали едно образувание е тумор или киста, изпълнена с течност. Това изследване помага на лекарите да прегледат яйчниците за техните размери, форма и други специфични характеристики, свързани с раково заболяване.

Компютърна томография (КТ)

Това изследване създава изображение на вътрешността на тялото чрез серия от рентгенови снимки, направени от различни ъгли и комбинирани с компютърен софтуер. По време на процедурата, тялото поема минимално количество радиация. Понякога, за да се постигне по-ясно изображение, пациентът трябва да приеме контрастно вещество, което може да представлява таблетка или разтвор за пиене или да се инжектира във вената. Полученото изображение показва тумори и други, различни от нормалното, формации като увеличени лимфни възли, както и метастази. Компютърната томография се използва за определяне на размера на тумора и неговото разпространение в тялото. Тази технология открива с добра точност тумори, които са с размер по-голям от 5 милиметра. 

КТ е златен стандарт за стадирането при пациентите със злокачествени заболявания.

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)

Изследването използва силни магнитни полета, за да произведе детайлни изображения на отделни секции на тялото. Изследването трябва да се прави с контраст и винаги е решение на екипа, лекуващ пациента.

Позитрон-емисионна томография (ПЕТ)

РЕТ-СТ  (ПЕТ-КТ) е изследване, при което се провеждат последователно и едноетапно позитронно-емисионна томография и компютърна томография след венозно прилагане  на позитрон-емитиращ радиофармацевтик на един комбиниран „хибриден апарат“, в който са интегрирани ПЕТ и КТ. След реконструкция на записаните образи се получават т.н. синтезирани или „fusion“ изображения, отразяващи метаболитните процеси и структурата на тъканите и органите в човешкото тяло.

Чрез това изследване може да определи разпространението на тумора, като, освен мястото (черен дроб, бял дроб, яйчник), показва и активността на тумора.

Парацентеза

При тази медицинска процедура, се отстранява течност, която се е натрупала в корема. Това натрупване на течност се нарича асцит. Проба от течността се изследва за микробиология, както и цитологично, и винаги е по преценка на лекуващия екип.

Биопсия

Това е процедура по взимане на малко количество тъкан от тумора и изследването ú в лаборатория от специалист патолог. Това е единственото изследване, което може да докаже със сигурност, че образуванието е тумор.

Най-често биопсия от рак на яйчника се взима по време на операция за пълното или частичното му отстраняване. В много редки случаи биопсия се взима при лапароскопска процедура поради невъзможност за извършване на операция. При лапароскопията чрез уред, който се въвежда през малък разрез в корема, се оглеждат яйчниците и другите органи в таза.

Молекулярно изследване на тумора

При наличие на рак на яйчниците лекарят може да изследва самите туморни клетки за промени в гените им, протеините и други техни фактори. Това може да бъде извършено върху туморна тъкан, взета по време на операция или биопсия. Получените резултати могат да покажат дали определена таргетна или имунотерапия ще е подходяща за пациентката, както и дали  пациентът има синдром на Линч и предразположеност към други онкологични заболявания. 

Някои тумори на яйчниците имат мутации в BRCA1 и BRCA2 гените (те обуславят поправката на ДНК). Изследването на BRCA мутационния статус се осъществява с генетичен тест.

При светлоклетъчен, ендометриоиден или муцинозен тип рак на яйчниците може да се изследват и промени, наречени микросателитна нестабилност (MSI) и гените, отговорни за поправката на грешно свързани части в ДНК (MMR).

NTRK генните мутации се откриват в много малко случаи на рак на яйчниците, но могат да помогнат в избора на лечение. Тези мутации предизвикват продукцията на протеини, които водят до неправилен клетъчен растеж и развитие на рак. Някои лекарства блокират синтеза на тези протеини.  


Материалът се публикува под редакцията на д-р Росица Кръстева

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-6747/02.2023