Възможни въпроси след получаване на диагноза

 • Какъв тип рак на яйчниците имам аз?
 • Къде е възникнал туморът?
 • Ракът разпространил ли се е извън яйчниците?
 • Може ли да ми обясните резултатите, описани в протокола от патолога?
 • В кой стадий е заболяването, установено при мен и каква е степента на диференциация на тумора? Какво означава това?
 • Необходими ли ще са допълнителни изследвания, преди да се определи лечението ми?
 • Необходимо ли е да посетя друг медицински специалист?
 • След лечението ще мога ли да имам деца?
 • Трябва ли да се направи генетично изследване, за да се разбере дали имам някакви мутации като например BRCA мутации?

Общи въпроси относно всички стъпки на лечебния план - избор и провеждане на лечение и справяне със странични ефекти

 • Какви са възможностите за лечение в моя случай?
 • Какъв план на лечение ми препоръчвате? Защо?
 • Каква е целта на всяка от терапиите? Да премахне изцяло рака, да ме накара да се почувствам по-добре или и двете?
 • Как да се подготвя за лечението?
 • Колко време ще продължи лечението, къде и как се провежда?
 • Какви са възможните странични ефекти на всяка терапия?
 • Мога ли да направя нещо, за да избегна или намаля тези странични ефекти? Какви са начините за облекчаване на тези симптоми?
 • Какви са възможните късни ефекти на всяка от терапиите?
 • С кого да се вържа, ако изпитам страничен ефект и колко време след появата им?
 • Кой ще бъде част от лекуващия екип и каква ще е неговата функция?
 • Кой ще ръководи цялостното ми лечение и последващата грижа?
 • Как мога да запазя добро здравословно състояние по време на лечението?
 • Трябва ли да променя хранителния си режим по време на лечението? Как терапията ще повлияе моето ежедневие? Ще мога ли да работя, да спортувам и да извършвам обичайните си дейности?
 • Как ще разберем, дали лечението има ефект?
 • Каква е вероятността ракът да се завърне (да рецидивира) при този план на лечение?
 • Какво ще правим, ако не се повлияя от лечението или получа рецидив?
 • Възможно ли е тази терапия да повлияе сексуалния ми живот? Ако да, по какъв начин и за колко дълго?
 • Лечението може ли да се отрази на възможността ми да забременя и родя дете в бъдеще? Необходимо ли е да се консултирам със специалист по репродуктивно здраве, преди да започне лечението ми?
 • Има ли клинични изпитвания, подходящи за мен? Къде се провеждат и как мога да науча повече за тях?
 • Предлагат ли се услуги за подкрепа, които да подпомогнат мен и семейството ми?
 • На кого да се обадя при поява на въпроси или някакви проблеми?
 • Можете ли да ми препоръчате специалист за психологическа подкрепа?

Допълнителни въпроси, свързани с конкретни видове лечение:

Специфични въпроси относно операцията

 • На какъв тип операция ще се подложа? Ще ми бъдат ли премахнати лимфни възли?
 • Колко дълго ще продължи операцията?
 • Колко време ще остана в болница?
 • Как ще се възстановя от операцията?
 • Ще трябва ли да премина химиотерапия след хирургичната интервенция?

Специфични въпроси относно системна терапия с лекарства

 • Какъв тип системно лечение ще получа?
 • Колко дълго ще продължи лечението?
 • Къде ще получавам това лечение - в болница или в домашни условия?

Въпроси относно последващата грижа

 • Какъв е рискът ракът да рецидивира и как ще разбера, ако това се случи? Трябва ли да следя за специфични симптоми?
 • Какви са възможните дългосрочни и късни ефекти от назначеното ми лечение на тумора?
 • Колко често ще имам контролни прегледи и последващи изследвания и какви ще бъдат те?
 •  Кой ще дава насоки при последващата грижа?
 •  Съществуват ли възможности за подкрепа за мен и семейството ми?
 • Необходимо ли е да следвам специален хранителен режим?
 • Има ли ограничения за нещата, които мога да извършвам?
 • Какви физически упражнения да правя?
 • Трябва ли други членове на семейството ми да се проследяват редовно за рак на яйчниците/фалопиевите тръби или да се изследват за наличие на BRCA1/BRCA2 мутации?

Материалът се публикува под редакцията на д-р Росица Кръстева

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-6747/02.2023