Много рядко при рак на яйчниците може да са налице изменения в гените за протеини, наречени рецептор на невротрофична тирозинкиназа (NTRK). Измения в тези гени водят до неестествено разрастване на клетките и развитие на рак. Някои лекарства са насочени прицелно срещу измененията в NTRK гените. Други по-редки типове рак на яйчниците може да свързани с разнообразни мутации напр. BRAF, PI3KCA и PTEN.

Хормонална терапия

Използват се хормони или лекарства, блокиращи хормоните. Този вид системна терапия се използва рядко при епителен рак на яйчниците и по-често за лечение на стромални тумори на яйчниците.

Лъчелечение

Лъчелечението не е основен метод за лечение при рака на яйчниците. Този метод може да бъде предпочетен с цел максимален контрол на тумора. Това може да бъде, както радиохирургия при олигометастатично заболяване, така и палиативна лъчетерапия.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Росица Кръстева

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-6747/02.2023