Ракът на яйчниците е седмото по честота онкологично заболяване сред жените по света, което засяга жени предимно над 50-годишна възраст в менопауза. Нарежда се на шесто място сред онкологичните заболявания при жените в Европа. През 2013 г. в България са регистрирани 775 новозаболели от рак на яйчниците.

Какво представляват яйчниците?

Яйчниците са част от женската репродуктивна система. Представляват чифтен орган, разположен от двете страни на матката, в малкия таз. Яйчниците изпълняват двойна функция:

  • Произвеждат женските полови клетки (яйцеклетките);
  • Изпълняват функция на ендокринна жлеза, участващи в производството на женските полови хормони – естроген и прогестерон. Тези хормони повлияват растежа на гърдите, телосложението, окосмяването, регулират менструалния цикъл и бременността. По време и след настъпване на менопауза яйчниците преустановяват освобождаването на яйцеклетки и производството на определени хормони.

Ето защо правилното функциониране на яйчниците е изключително важно за репродуктивното благополучие и цялостното здраве на жената.

Рак на яйчниците

Овариалният карцином е вид рак, който се формира в тъканите на яйчниците, фалопиевите тръби или перитонеума. В зависимост от клетките, от които произхожда, ракът на яйчниците може да бъде: епителен, герминативноклетъчен, стромален. Епителният рак на яйчниците възниква в епителните клетки на яйчниците или фалопиевите тръби. Герминативноклетъчните тумори се развиват от клетките, които произвеждат яйцеклетки. Стромалните тумори водят своето начало от структурните тъкани, които поддържат целостта на яйчника и произвеждат женските полови хормони. Епителният рак на яйчниците  е най-често срещан. Открива се в до 90% от случаите на болестта. Засяга най-често жените над 50-годишна възраст, които вече са в менопауза. Според особеностите им, при микроскопско изследване се разграничават четири основни хистологични подтипа епителен рак на яйчниците:

  • Серозен – това е най-често срещаният подтип, представляващ около 80% от случаите на напреднал рак на яйчниците.  Серозният овариален карцином може да бъде високодиференциран или нискодиференциран. Степента на диференциация описва доколко раковите клетки изглеждат като здрави клетки, когато се гледат под микроскоп. Туморната тъкан се сравнява със здрава тъкан. Ако туморът изглежда структурно подобен на здравата тъкан, той се нарича високодиференциран. Ако раковата тъкан изглежда много различно от здравата, той се нарича нискодиференциран. Високо- и нискодиференцираният рак на яйчниците са две различни заболявания и изискват различен подход. Като цяло, по-високодиференцираните тумори имат по-добра прогноза.
  • Ендометриоиден – среща се при около 10% от пациентките с рак на яйчниците.  Обикновено туморите са нискодиференцирани и се диагностицират в ранен стадий.
  • Муцинозен – този подтип представлява 7-14% от всички първични епителни тумори на яйчниците. Прогнозата на този подтип е много добра, ако се диагностицира в ранен стадий.
  • Светлоклетъчен – установява се при около 5% от пациентките с рак на яйчниците, въпреки че този процент варира в зависимост от географското местоположение. Прогнозата при този подтип е добра, ако е диагностициран в ранен стадий.  
  • Съществуват смесени тумори и някои редки подтипове, като Бренеров тумор.

Първичен перитонеален рак

Първичният перитонеален рак се среща рядко и е тясно свързан с епителния рак на яйчниците. Изглежда той произхожда от клетките, покриващи вътрешността на фалопиевите тръби. Подобно на рака на яйчниците, първичният перитонеален рак е склонен да се разпространява по повърхностите в таза и корема, така че често е трудно да се определи къде точно е възникнал първоначално. Може да се прояви дори при жени, чийто яйчници са били отстранени с цел превенция на рак на яйчниците. Рядко този вид рак се среща при мъже. Симптомите на първичния перитонеален рак са подобни на тези при рак на яйчниците, включително болка или подуване на корема, гадене, повръщане, нарушено храносмилане. Също така, подобно на рака на яйчниците, първичният перитонеален рак може да повиши нивото на туморния маркер CA-125 в кръвта. Обикновено лечението е същото като това при рак на яйчниците, който се е разпространил широко. Прогнозите вероятно също са подобни.

Рак на фалопиевите тръби

Това е друг рядък рак, който е подобен на епителния рак на яйчниците. Този вид рак възниква във фалопиевите тръби (това е тръба, по която яйцеклетките се придвижват от яйчника към матката). Подобно на първичния перитонеален рак, ракът на фалопиевите тръби и ракът на яйчниците имат подобни симптоми. Лечението на рака на фалопиевите тръби е подобно на това при рак на яйчниците, но прогнозата е малко по-добра.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Росица Кръстева

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-6747/02.2023

 

Медицински специалист ли сте?

Тази страница и информацията в нея е предназначена само за медицински специалисти. За да продължите, моля потвърдете, че сте медицински специалист.