Възможностите за лечение на овариален карцином зависят на първо място от стадия, в който се намира болестта, от това дали е постижимо напълно отстраняване на тумора чрез оперативна намеса, както и от оценката на риска за пациента. Лечението трябва да се планира предварително и да е определено от мултидисциплинарен екип на онкологична комисия.

Локално лечение на овариален карцином

Някои лечения са локални, т.е. насочени са към тумора без да се засяга цялото тяло.

Типовете локална терапия, използвани при рака на яйчниците, включват:

  • Хирургично лечение
  • Лъчетерапия

Системно лечение на овариален карцином

При системни лечения се използват медикаменти, защото те могат да достигнат раковите клетки почти навсякъде в човешкия организъм. Могат да се приемат през устата (перорално) или да се вливат директно в кръвта (интавенозно).

В зависимост от типа рак на яйчниците се прилагат различни медикаментозни лечения:

  • Химиотерапия
  • Хормонална терапия
  • Таргетна терапия
  • Имунотерапия (в стадий на кличини изпитвания)

Лечение на епителен рак на яйчниците

Повечето случаи на овариален рак са от епителен тип. Голям процент от тях са нискодиференциран серозен рак. Лечението в ранен стадий обикновено включва операция и адювантна химиотерапия. Лечението в напреднал стадий е оперативно с адювантна химиотерапия и/или таргетна терапия, или неоадювантна химиотерапия с последваща операция, а ако не е възможно да се отстрани туморът хирургично, се прилага само химиотерапия и/или таргетна терапия.

Лечение на герминативноклетъчен рак

Първа стъпка при лечение на герминативноклетъчен рак обикновено е хирургична операция. В повечето случаи лекарите успяват да извършат операцията, съхранявайки детеродните функции. В зависимост от стадия на заболяването и субтипа на тумора, в някои случаи се препоръчва и адювантна химиотерапия след проведената операция.

Лечение на стромални тумори

Стромалните тумори са рядка форма овариален рак. Откриват се в съединителната тъкан, която придържа яйчниците заедно в малкия таз. В първи стадий на стромален овариален рак се прилага единствено хирургично лечение. При високорисков тумор в ранен стадий, или при напреднал стадий, лекарите обмислят пристъпването към химиотерапия. При рецидивиращо заболяване, може да предложат и хормонално лечение. Проучват се подходящи мишени, които да бъдат атакувани за провеждането на ефективно лечение. Важно е да се обсъдят различните възможности с Вашия лекуващ екип.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Росица Кръстева

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-6747/02.2023

Медицински специалист ли сте?

Тази страница и информацията в нея е предназначена само за медицински специалисти. За да продължите, моля потвърдете, че сте медицински специалист.