Ако ракът се разпространи до друга част на тялото, се нарича метастатичен. За някои пациенти участието в клинични изпитвания може да бъде добър избор за лечение (клиничните изпитвания се провеждат с цел да се установи профила на безопасност и ефикасността на нови терапии в сравнение с настоящите стандартни терапии). Възможно е лекарите да имат различни мнения относно избора на подходящо лечение. В такъв случай може да потърсите второ мнение, защото е изключително важно да се чувствате сигурни с избрания план за лечение.

Нови терапевтични режими могат да включват експериментални комбинации от химиотерапия, таргетна терапия и имунотерапия (биологична). Тези комбинации са разработени с цел да се стимулира имунната система сама да се пребори със заболяването. Тъй като ползите от тези медикаменти все още се проучват, е важно да се преценят рисковете спрямо евентуалните ползи.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Росица Кръстева

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-6747/02.2023