Хирургията е основно лечение за повечето видове овариални тумори. В зависимост от това до каква степен се е разпространил туморът се определя и мащабът на оперативната намеса. Жени в детеродна възраст с определени типове тумор и най-ранен стадий на развитие на болестта е възможно да се лекуват, без да се налага хирургично отстраняване на яйчниците и матката.

 • Хирургично лечение на епителен рак на яйчниците

При епителния рак на яйчниците хирургичната намеса има за цел да стадира заболяването и да отстрани възможно най-голяма част от туморната маса.

За осъществяване на първата цел на хирургичното лечение - стадирането на овариалния карцином (т.е. да се установи до каква степен се е разпростанил туморът извън яйчника), се провеждат някои от следните процедури:

 • Хистеректомия: отстраняване на матката и при необходимост се отстранява и околната тъкан. Ако се отстранява само матката, се нарича частична хистеректомия. При тоталната хистеректомия се отстраняват матката и маточната шийка.
 • Салпинго-оофоректомия: отстраняване на яйчниците и фалопиевите тръби. Ако са отстранени двата яйчника и двете фалопиеви тръби, операцията се нарича двустранна салпинго-оофоректомия. При случаи, в които жената иска да има деца в бъдеще, туморът е в ранен стадий и е локализиран само в единия яйчник, е възможно да се премахне само единият яйчник и едната фалопиева тръба. Хирургичната интервенция се нарича едностранна салпинго-оофоректомия. При жени с герминативноклетъчен рак, често пъти е достатъчно да се отстрани само този яйчник, в който е разположен туморът, което запазва способността за забременяване.
 • Оментектомия: При тази интервенция се отстранява тънка мастна тъкан, покриваща стомаха и червата.
 • Биопсия на лимфни възли: Отстраняват се цели лимфни възли или части от тях от областта на таза и коремната кухина, за да се установи дали ракът се е разпространил извън яйчника.
 • Ако има натрупана течност в коремната кухина, се взима проба за изследване.
 • Хирургът може да „промие“ коремната кухина със солеви разтвор и да изпрати течността в лаборатория за изследване за наличие на ракови клетки.
 • Възможно е да се вземе биопсия от различни части на коремната кухина и таза.

Другата важна цел на хирургичното лечение - отстраняването на възможно най-голяма част от туморната маса се нарича циторедуктивна операция. Оптималното провеждане на тази интервенция е свързано с по-добра прогноза.

 • Циторедуктивна операция: Тази операция се използва за лечение при жени с метастазирал рак на яйчниците. Целта на циторедуктивната операция е да отстрани възможно най-много от тумора и да няма видими следи по-големи от 1 см. Това може да включва премахване на тъкан от околните органи като черен дроб, слезка, част от тънките черва или дебелото черво. С тази хирургична интервенция могат да се облекчат симптомите на пациентите. Същевременно е възможно да се увеличи и ефекта от другите видове лечение за контрол на заболяването – като химиотерапията. Ако заболяването се е разпространило и в други органи, освен яйчниците, фалопиевите тръби или перитонеума, лекарите могат да използват химиотерапия, за да намалят размера на тумора преди циторедуктивната операция. Това се нарича неоадювантна химиотерапия. Циторедуктивната операция трябва да се извърши прецизно от опитен онкогинеколог.
 • Хирургично лечение на герминативноклетъчни и стромални тумори на яйчниците
 • Основна цел - хирургично отстраняване на тумора.
 • Лечението на повечето герминативноклетъчни овариални тумори стартира с хистеректомия и  двустранна салпинго-оофоректомия. Ако ракът е ограничен само в единия яйчник и жената желае да създаде поколение, се извършва едностранна салпинго-оофоректомия.
 • Овариалните стромални тумори обикновено засягат само единия яйчник и се отстранява само той. При разпространение на карцинома може да се наложи отстраняване на повече тъкани чрез хистеректомия и двустранна салпинго-оофоректомия или циторедуктивна операция.
 • При герминативноклетъчен и стромален рак на яйчниците, когато жената не планува да има повече деца, се препоръчва да се премахне и другият яйчник и фалопиева тръба.

Материалът се публикува под редакцията на д-р Росица Кръстева

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-6747/02.2023