Стадирането представлява метод за описване на позицията, размера на тумора и това дали се е разпространил от мястото си на възникване. Лекарите определят стадия с помощта на диагностични изследвания. По този начин може да се осигури най-доброто лечение в конкретния случай и да се даде прогноза за вероятност за излекуване.

Системата за стадиране на рака на яйчниците се извършва по класификацията на Международната федерация по акушерство и гинекология  “FIGO” и в нея информацията се вписва с помощта на букви и цифри. Същестуват 4 стадия, обозначени с римски цифри от I до IV. По правило, колкото по-малка е цифрата, в толкова по-малка степен се е разпространил ракът.

Стадирането включва следните фактори:

Размер на тумора (Т): Колко голям е първичният тумор? Къде се намира? Разпространил ли се е извън яйчника или фалопиевата тръба? Достигнал ли е околните органи в таза като матка или пикочен мехур?

Лимфни възли (N): Дали туморът се разпространил в лимфните възли в областта на таза или около основната артерия в човешкото тяло - аортата?

Метастази (M): Ракът метастазирал ли е в други части на тялото? Достигнал ли е плевралната течност в слоевете, обвиващи белите дробове (злокачествен плевралeн излив) или до далечно разположени органи като черен дроб и кости?

Цифрите или буквите след означенията T, N и M дават по-подробна информация за всеки един от тези фактори. Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-напреднал е ракът. Информацията за T, N, и M категориите при даден пациент, служи при определяне стадия на заболяването.

Стадий I: Туморът е ограничен само до яйчниците или фалопиевите тръби (Т1). Не са засегнати околни лимфни възли (N0). Липсват метастази (M0).

 • Стадий IA: Туморът е само в единия яйчник или едната фалопиева тръба, без да засяга тяхната външна повърхност или коремната кухина.
 • Стадий IB: Тумор се развива и в двата яйчника или и двете фалопиеви тръби, без да засяга тяхната външна повърхност и перитонеалната течност.
 • Стадий IC: Туморът се намира в единия или и двата яйчника, или във фалопиевите тръби, придружен с някой от следните случаи:
 • Стадий IC1: Тъканта, обвиваща тумора (капсулата) се разкъсва, докато се отстранява хирургично, което позволява на раковите клетки да се разпространят в коремната кухина и таза. Явлението се нарича интраоперативен хирургичен разлив.
 • Стадий IC2: Капсулата (тъканта обвиваща тумора) се разрушава преди операцията или има рак на външната повърхност на поне един от яйчниците или фалопиевите тръби. Раковите клетки могат да се разпространят в коремната кухина и таза.
 • Стадий IC3: Ракови клетки се откриват в натрупаната течност в коремната кухина, наречена асцит или в течните проби от перитонеалната кухина, взети по време на операцията.

Стадий II: Ракът включва единия/двата яйчника или фалопиевите тръби и се е разпространил в други органи в таза, или има първичен перитонеален рак (Т2). Не са засегнати околни лимфни възли (N0). Липсват метастази (M0).

 • Стадий IIA: Ракът се е разпространил в матката.
 • Стадий IIB: Ракът се е разпространил в други тъкани в коремната кухина.

Стадий III: Туморът включва един или двата яйчника, или фалопиевите тръби, или е първичен перитонеален карцином (Т1). Той се е разпространил локално извън таза (Т2). Липсват метастази (М0).

 • Стадий IIIA1: Ракът се е разпространил само в ретроперитонеалните лимфни възли (в задната част на корема).
 • Стадий IIIA2: Ракът се е разпространил микроскопично от таза към корема. Ракът може да се е/да не се е разпространил в лимфните възли в задната част на корема (N0 или N1).
 • Стадий IIIB: Раковите образувания са достатъчно големи, за да се видят от хирурга с просто око, но са до 2 см (Т3b), със или без разпространение в ретроперитонеалните лимфни възли (N0 или N1).
 • Стадий IIIC: Ракът е по-голям от 2 см, със или без разпространение в ретроперитонеалните лимфни възли (N0 или N1). Може да обхване и обвивката на черния дроб или на далака (Т3с).

Стадий IV: Ракът се е разпространил извън коремната кухина в други части на тялото (всяко T и N).

 • Стадий IVA: Ракови клетки се откриват в течността около белите дробове (нарича се злокачествен плеврален излив) без други засегнати органи и лимфни възли извън коремната кухина (M1a).
 • Стадий IVB: Ракът се е разпространил във вътрешността на далака или черния дроб, в лимфни възли различни от ретроперитонеалните лимфни съдове, и/или в други органи извън перитонеалната кухина като бели дробове и кости (M1b).

Степен на диференциация

Серозният овариален карцином, като най-често срещан подтип епителен рак на яйчниците, може да бъде високoдиференциран и нискодиференциран. Степента на диференциация (G) описва доколко раковите клетки изглеждат като здрави клетки, когато се наблюдават под микроскоп. Лекарят сравнява туморната тъкан със здрава тъкан. Ако туморът изглежда структурно подобен на здравата тъкан, той се нарича високодиференциран тумор. Ако раковата тъкан изглежда многo различна от здравата, той се нарича нискодиференциран тумор. Високо- и нискодиференцираният овариален карцином са две различни болести и изискват различен подход.

Класификация на рака на яйчниците по степен на диференциация:

 • G1: Тъканта е високо диференцирана. Клетките са организирани в рамките на тумора като нормални клетки. Тези тумори са склонни да растат бавно. По-редки са - само при около 10% от случаите на серозен овариален карцином. Проявяват се предимно при по-млади жени и имат по-добра прогноза.
 • G3: Тъканта е ниско диференцирана или недиференцирана. Всички или повечето клетки нямат нормална тъканна структура. Тези тумори са склонни да растат бързо и да се разпространяват бързо.

Материалът се публикува под редакцията на д-р Росица Кръстева

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-6747/02.2023

 

Медицински специалист ли сте?

Тази страница и информацията в нея е предназначена само за медицински специалисти. За да продължите, моля потвърдете, че сте медицински специалист.