Какво представлява ракът на белия дроб?

Ракът на белия дроб е заболяване, което възниква в белия дроб, когато клетките започнат да растат неконтролирано.

Белите дробове са разположени в гръдния кош. При вдишване, въздухът влиза през носа или устата и преминава в белите дробове през трахеята. Тя се разклонява на две разклонения, наречени бронхи, които навлизат в белите дробове и се разделят на по-малки бронхи. Те се разклоняват в още по-малки клонове, наречени бронхиоли. В края на бронхиолите има малки въздушни торбички наречени алвеоли. В алвеолите се осъществява преминаване на кислорода от вдишания въздух към кръвта и отстраняване на въглеродния двуокис от кръвта при издишване. Приемането на кислород и отделянето на въглероден двуокис са основните функции на белите дробове.

Ракът на белия дроб обикновено възниква в клетките, покриващи бронхите и части от белия дроб, като бронхиоли или алвеоли.

Ракът на белия дроб е на второ място по честота сред онкологичните заболявания при мъжете в Европа и на трето при жените, а в България е най-честото злокачествено заболяване при мъжете и петото по честота при жените. През 2013 г. у нас са регистрирани 4160 нови случая на рак на белия дроб, от които близо 81% са при мъже.

Вижте кои са най-честите СИМПТОМИ НА РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ.

Видове рак на белия дроб

Ракът на белия дроб е два основни типа:

  • Недребноклетъчен
  • Дребноклетъчен

Лечението на двата типа рак на белия дроб е различно.

Около 80% до 85% от случаите на рак на белия дроб са от недребноклетъчен тип.

Недребноклетъчен рак на белия дроб (НДРБД)

  • Недребноклетъчният рак на белия дроб произлиза от епителни клетки в белия дроб, когато здрави клетки се променят и нарастват без контрол, образувайки маса, наречена тумор, лезия или възел. Белодробният тумор може да възникне във всяка част от белия дроб и може да бъде доброкачествен или злокачествен. Когато злокачественият белодробен тумор нарасне, той може да отдели ракови клетки, които да се разнесат с кръвта или лимфата. Лимфата е течност, която се движи в лимфни съдове и преминава през лимфни възли.
  • Лимфните възли са малки органи, които помагат в борбата с инфекции. Те се намират в белите дробове, средната част на гръдния кош и на други места в тялото. Естественият поток на лимфата е от белите дробове към средната част на гръдния кош, ето защо ракът на белия дроб често се разпространява първо там.
  • Когато раковата клетка се пренесе в лимфен възел или в отдалечена част на тялото чрез кръвта или лимфата, това се нарича метастазиране.

Подтипове недребноклетъчен рак на белия дроб

В зависимост от какъв тип белодробни клетки произхожда и как изглежда под микроскоп, се отграничават следните основни подтипове недребноклетъчен рак на белия дроб:  

• Аденокарцином

• Плоскоклетъчен карцином

• Едроклетъчен карцином

• Аденосквамозен карцином

• Саркоматоиден карцином

• НДРБД (не е посочено друго) или НДРБД (некласифициран)

• Карциноми сходни със слюнчени жлези

Информацията за подтипа е важна при избора на лечение.

  • Аденокарцином: Установява се при около 40% от всички случаи на рак на белия дроб. Среща се главно при настоящи или бивши пушачи, но е и най-често срещаният тип рак на белия дроб при непушачи. Засяга по-често жени, отколкото мъже и е по-вероятно да се появи при по-млади хора. Аденокарциномът обикновено се открива във външните части на белия дроб и е по-вероятно да бъде открит, преди да се е разпространил.
  • Плоскоклетъчен карцином: Представлява около 25-30% от всички случаи на рак на белия дроб. Често е свързан с тютюнопушене и обикновено се намира в централната част на белите дробове, близо до главния дихателен път.
  • Едроклетъчен карцином: Съставлява 10-15% от всички  случаи на белодробен рак. Може да се появи във всяка част на белия дроб. Има тенденция да расте и да се разпространява бързо, което може да затрудни лечението. Подтип на едроклетъчния карцином, известен като едроклетъчен невроендокринен карцином, е бързорастящ рак, който е сходен с дребноклетъчния рак на белия дроб.

Дребноклетъчен рак на бял дроб:

  • Дребноклетъчният рак произлиза от нервни клетки или от клетки, произвеждащи хормони, в белите дробове. Нарича се така заради формата и размера на раковите клетки, гледани под микроскоп. При около 10-15% от пациентите с рак на белия дроб се установява дребноклетъчен карцином. Този тип рак нараства и се разпространява по-бързо от недребноклетъчния, поради което към момента на поставяне на диагнозата ракът е вече разпространен в 70% от случаите. Най-честите места в организма, където може да се разпространи дребноклетъчният рак на белия дроб, са лимфни възли, други участъци от белите дробове, кости, мозък, черен дроб и надбъбречни жлези.
  • Лечението при дребноклетъчен рак на белия дроб обикновено се различава от това, което се прилага при недребноклетъчния рак на белия дроб.

Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020

 

Медицински специалист ли сте?

Тази страница и информацията в нея е предназначена само за медицински специалисти. За да продължите, моля потвърдете, че сте медицински специалист.