Стадии при недребноклетъчен рак на бял дроб

Недребноклетъчен рак на белия дроб

След извършване на всички тестове става възможно определянето на стадия на белодробния карцином. То се основава на няколко фактора: размер, локализация и разпространение на тумора в лимфни възли, в съседни или в отдалечени органи. Различават се следните стадии: 0, I, II, III и IV. Стадии I и II се наричат ранен недребноклетъчен рак на белия дроб, стадий III се обозначава като локално авансирал, а стадий IV е метастатичен. По правило колкото по-ранен е стадият, толкова по-добри са шансовете за справяне със заболяването. Информацията за стадия на тумора помага на лекаря да избере най-подходящото за Вас лечение и да прецени прогнозата.

Окултен (скрит) карцином

 • Открива се в секрети от белия дроб.
 • Не може да се установи точната локализация.
 • Не се е разпространил в близките лимфни възли и отдалечените части на тялото.
 • 0 Туморът е изцяло ограничен в белия дроб.
 • in situ карцином - туморът се намира единствено в повърхностните клетъчни слоеве на въздухоносните пътища.
 • Не засяга околните тъкани на белия дроб, лимфните възли или далечните органи.

I Малък тумор, недостигащ до лимфните възли, което прави възможно пълното му хирургично отстраняване.

IА1

 • Минимално инвазивен аденокарцином
 • Тумор с размер до 1 cm, който не достига нито до основните клонове на бронхите, нито до мембраните, обгръщащи белия дроб.
 • Не се разпространява в близките лимфни възли и отдалечените части на тялото.

IA2

 • Размер 1-2 cm.
 • Не достига нито до основните клонове на бронхите, нито до мембраните, обгръщащи белия дроб.
 • Не се разпространява в близките лимфни възли и отдалечените части на тялото.

IA3

 • Размер 2-3 cm.
 • Не достига нито до основните клонове на бронхите, нито до мембраните, обгръщащи белия дроб.
 • Не се разпространява в близките лимфни възли и отдалечените части на тялото.

IB

 • Размер 3-4 cm;
 • Възможно е прорастване в главния бронх или в мембраните, обгръщащи белия дроб;
 • Може частично да запуши въздухоносните пътища.
 • Не се разпространява в близките лимфни възли и отдалечените части на тялото.

II

В някои случаи ракът може да бъде отстранен хирургично без нужда от допълнителна терапия.

IIA

 • Размер 4-5 cm.
 • Възможно е прорастване в главния бронх или в мембраните, обгръщащи белия дроб.
 • Може частично да запуши въздухоносните пътища.
 • Не се разпространява в близките лимфни възли и отдалечените части на тялото.

IIB

 • Размер до 7 cm.
 • Възможно е прорастване в мембраните, обгръщащи белия дроб, бронхи, нерв или перикард2.
 • Могат да се открият 2 или повече отделни туморни маси в един и същи дял на белия дроб.
 • Може частично да запуши въздухоносните пътища.
 • Възможно е разпространение в лимфните възли във вътрешността на белия дроб и/или в близки лимфни възли.
 • Не засяга отдалечените части на тялото.

III

Подкласификацията се основава на размера на тумора и вида на засегнатите лимфни възли. Липсва разпространение в далечни части на тялото. В част от случаите туморът не може напълно да се отстрани хирургично и при тези тумори може успешно да се прилага системна терапия и лъчетерапия.

IIIA

 • Размерът може да надхвърли 7 см.
 • Възможно е прорастване в структури, разположени в гръдния кош, като например плеври1, бронхи, перикард2, медиастинума3, сърцето, големите кръвоносни съдове, трахея, хранопровод, диафрагма, гръбначен стълб.
 • Могат да се открият 2 или повече отделни туморни маси в един или няколко дяла на белия дроб.
 • Възможно е частично запушване на въздухоносните пътища.
 • Възможно е разпространение в лимфни възли в близост до белия дроб и във вътрешността му.
 • Не засяга отдалечените части на тялото.

IIIB

 • Размерът може да надхвърли 7 cm.
 • Възможно е прорастване в структури, разположени в гръдния кош, като например гръдната стена, плеврите1,  бронхи, перикард2, медиастинума3, сърцето, големите кръвоносни съдове, трахеята, хранопровода, диафрагмата, гръбначния стълб.
 • Могат да се открият 2 или повече отделни туморни маси в един или няколко дяла на белия дроб.
 • Възможно е частично запушване на въздухоносните пътища.
 • Възможно е разпространение в близки лимфни възли.
 • Не засяга отдалечени части на тялото.

IIIC

 • Размерът е от 5 cm до над 7 cm.
 • Възможно е прорастване в структури, разположени в гръдния кош, като например гръдната стена, плевра1, перикард2, медиастинума3, сърцето, големите кръвоносни съдове, трахеята, хранопровода, диафрагмата, гръбначния стълб.
 • Могат да се открият 2 или повече отделни туморни маси в един или няколко дяла на белия дроб.
 • Разпространява се в близките лимфни възли.
 • Не засяга отдалечени части на тялото.

IV 

Ракът е метастатичен, т.е. разпространил се е от първоначалното си местоположение и достига до съседния бял дроб, течностите, обгръщащи белия дроб и сърцето, и/или далечни части на тялото чрез кръвообращението - черния дроб, мозъка, костите, надбъбречните жлези, образувайки метастази4. Хирургичното му отстраняване не е възможно и се прилагат други видове лечение.

IVA

 • Всякакъв размер.
 • С или без растеж в близко разположени структури и лимфни възли.
 • Възможно е засягане и на втория бял дроб.
 • Възможно е туморни клетки да се установят в течността около белия дроб или в течността около сърцето.
 • Може да се разпространява като единична туморна маса извън гръдния кош, напр. към далечни лимфни възли или орган, напр. черен дроб, кости и мозък.

IVB

 • Всякакъв размер.
 • С или без растеж в подлежащите структури и лимфни възли.
 • Разпространява се като няколко туморни маси извън гръдния кош, напр. към далечни лимфни възли и/или други органи, напр. черен дроб, кости и мозък.

Речник:

 1. Плевра –мембрана, обгръщаща белия дроб.
 2. Перикард – мембрана, обвиваща сърцето.
 3. Медиастинум - пространството между двата бели дроба.
 4. Метастаза – раково образувание, което произхожда от първичен тумор в друга част на тялото

Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020