Радиочестотната аблация представлява нагряване на тумора чрез високоенергийни вълни, които достигат до раковото образуванието чрез тънка сонда, по която преминава електрически ток. Този метод може да се прилага само при някои пациенти с малки белодробни тумори, разположени близо до външния ръб на белия дроб и е възможен избор при хора, при които оперативното отстраняване не е приемливо.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020