Рисков фактор е всяко обстоятелство, което увеличава вероятността от развитие на дадено заболяване, например рак. Въпреки че рисковите фактори често повлияват за развитието на един злокачествен процес, повечето от тях не са директна причина за появата му. Хора с няколко рискови фактора може никога да не се разболеят от рак, докато други, при които отсъстват рискови фактори, може да развият болестта.

Различните видове карцином имат различни рискови фактори. Някои рискови фактори, като тютюнопушенето, могат да бъдат променени. Други, като възрастта или фамилната история на човек, не могат да се променят.

Както недребноклетъчният тип така и дребноклетъчният тип рак на белия дроб се наблюдават най-често при пушачи или при хора, които са пушили в миналото, но  непушачите също могат да развият рак на белия дроб. Затова е важно всеки човек да знае рисковите фактори за тази болест и симптомите ѝ.

Няколко са рисковите фактори, свързани с развитие на рак на белия дроб, описани по-долу, като е възможно част от тях да не са приложими за дребноклетъчния тип.

Рискови фактори, които можете да промените:

 • Тютюнопушене

Тютюнопушенето е най-големият рисков фактор за рак на белия дроб. Смята се, че около 80% от смъртните случаи от карцином на белия дроб са резултат от тютюнопушене и този брой вероятно е дори по-висок при дребноклетъчния рак на белия дроб.

Тютюнопушенето уврежда белодробните клетки, като предизвиква неадекватния им растеж. Рискът за развитие на рак е по-голям при хората, които пушат много цигари на ден и/или които пушат от дълго време. “Пасивните” пушачи също са застрашени от тази болест, тъй като те се излагат редовно на въздействието на тютюневия дим от околните пушачи, които употребяват цигари, пури или лули. Ако не пушите, вдишването на дим от други хора (наречено вторичен дим или тютюнев дим в околната среда) може да увеличи риска от развитие на рак на белия дроб. Смята се, че вторичният дим причинява повече от 7000 смъртни случая от рак на белия дроб всяка година.

Пушенето на пури и пушенето с лула е почти толкова вероятно да причини рак на белия дроб, колкото пушенето на цигари. Пушенето на цигари с ниско съдържание на катран или „леки“ увеличава риска от рак на белите дробове толкова, колкото и обикновените цигари. Пушенето на ментолови цигари може да увеличи риска още повече, тъй като ментолът може да позволи на пушачите да вдишват по-дълбоко.

Спиране на тютюнопушенето

Дори и след поставяне на диагнозата рак на белия дроб, е от полза да спрете тютюнопушенето. Хората, които го направят, понасят по-добре лечението, чувстват се по-добре и живеят по-дълго. Отказването от тютюнопушене може да е трудно, затова, ако сте пушач потърсете помощ от семейството си, приятели, от програми за отказване от тютюнопушенето или от медицински специалист.

 • Азбест 

Азбестът представлява нишковидни кристали, намиращи се в различни видове скали и често се използва за огнеупорна изолация при строеж на сгради. Когато азбестови частици бъдат вдишани, те дразнят белия дроб. Много проучвания показват, че комбинацията от редовно вдишване на азбест и тютюнопушене е опасна. Хора, които работят в сферата на корабостроенето, мини за добив на азбест, в мелници, текстилни заводи, места, където се използва изолация, строителството и ремонта на автомобилни спирачки и са пушачи, имат голям риск за развитие на недребноклетъчен рак на белия дроб. Изключително важна е защитата със специализирани маски, които да намалят този риск.

Хората, изложени на големи количества азбест, имат по-голям риск от развитие на мезотелиом, вид рак, който възниква в плеврата (мембрана, обгръщаща белите дробове). През последните години нормативните регулации значително намаляват употребата на азбест в търговски и промишлени продукти.

 • Радон

Радонът е естествен невидим радиоактивен газ без мирис, който е резултат от разпадането на уран в почвата и скалите. Счита се, че радонът е водеща причина за рак на белия дроб сред непушачите. На открито има толкова малко радон, че няма вероятност да бъде опасен. Но в закрити помещения радонът може да бъде по-концентриран. Вдишвайки го, човек излага белите си дробове на малки количества радиация. Това може да увеличи риска от рак на белия дроб. Особено в сутерена на сградите може да има високи нива на радон.

 • Други субстанции 

Други субстанции, като газове и химикали, използвани на работното място или в околната среда, могат да увеличат риска за появата на рак на белия дроб:

 • Радиоактивни руди като уран
 • Вдишване на химикали като арсен, берилий, кадмий, силициев диоксид, винилхлорид, никелови съединения, хромови съединения, въглищни продукти, иприт и хлорометилови етери
 • Дизелови отработени газове
 • Излагане на изпарения, които се отделят при запояване на метали, бензинови изпарения, както и вдишването на пушек от изгорели въглища и дърва

През последните години се предприеха стъпки, за да помогнат за защита на работниците от много от тези вредни субстанции. Но опасностите все още са налице, затова при наличие на такива вещества на работното Ви място, постарайте се да ограничите досега с тях, когато е възможно.

 • Прием на определени хранителни добавки

Изследвания, разглеждащи възможната роля на витаминните добавки за намаляване на риска от рак на белия дроб, са имали разочароващи резултати. Всъщност две големи проучвания установяват, че пушачите, приемащи добавки с бета каротин, всъщност имат повишен риск от рак на белия дроб. Резултатите от тези проучвания показват, че пушачите трябва да избягват приема на добавки с бета каротин.

 • Арсен в питейната вода

Изследвания на хора в части от Югоизточна Азия и Южна Америка с високи нива на арсен в питейната вода са установили по-висок риск от рак на белия дроб.

Рискови фактори, които не можете да промените

 • Генетични фактори

Някои хора имат генетична предразположеност към белодробен рак. Ако в семейството има болен (родител, брат, сестра), ако е диагностициран в по-млада възраст, то и неговите роднини, дори и никога да не пушат, може да имат по-висок риск да развият същата болест, поради генетични особености.

Ако сте имали рак на белия дроб, имате по-голям риск от развитие на друг рак на белия дроб.

Изследователите са установили, че генетиката изглежда играе роля в някои семейства с фамилна обремененост за рак на белия дроб.

 • Замърсяване на въздуха

В градовете замърсяването на въздуха (особено в близост до пътища с натоварено движение) изглежда  повишава леко риска от рак на белите дробове. Този риск е далеч по-малък от риска, причинен от тютюнопушенето, но според някои изследователи около 5% от всички смъртни случаи от рак на белия дроб в световен мащаб може да се дължат на замърсяване на въздуха на открито.

Фактори с несигурни или недоказани ефекти върху риска от рак на белия дроб

 • Пушене на марихуана

Има причини да се счита, че пушенето на марихуана може да увеличи риска от рак на белия дроб.

Димът от марихуана съдържа катран и много от същите вещества, причиняващи рак, както тютюневия дим. (Катранът е лепкавият, твърд материал, който остава след изгаряне, за който се смята, че съдържа повечето вредни вещества в дима.)

Трудно е да се проучи дали има връзка между марихуаната и рака на белия дроб, тъй като марихуаната е незаконна в повечето страни. Също така в проучвания, в които е събирана информация за употребата на марихуана в миналото от хора, страдащи от рак на белия дроб, повечето от пушачите на марихуана пушат също и тютюневи цигари. Поради това може да е по-трудно да се установи до каква степен повишеният риск е свързан с тютюна и до каква степен се дължи на марихуаната. Необходими са повече изследвания, за оценяване на риска от развитие на рак при пушене на марихуана.

 • Електронни цигари

Електронните цигари са електронна система за доставяне на никотин, които не съдържат тютюн. Електронните цигари са сравнително нови и са необходими повече изследвания, за да се знае какви могат да бъдат дългосрочните ефекти, включително рискът от развитие на рак на белия дроб.

 • Талк и талкова пудра

Талкът е минерал, който в естествената си форма може да съдържа азбест. Някои проучвания предполагат, че миньорите на талк и хората, които работят с мелници за талк, могат да имат по-висок риск от рак на белите дробове и други респираторни заболявания поради излагането им на талк от индустриален клас. Но други проучвания не са открили увеличение на процента на рак на белия дроб.

Не е установено употребата на козметична талкова пудра да увеличава риска от рак на белия дроб.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020