Стадии при дребноклетъчен рак на бял дроб

След извършване на всички тестове следва определянето на стадия на дребноклетъчения белодробен карцином. За целите на лечението се използва двустадийната класификация, която определя етапите на заболяването като лимитиран и екстензивен. В лимитирания стадий пациентът може да се повлияе успешно от по-агресивни способи за лечение – химиотерапия, съчетана с лъчетерапия. В случай на екстензивен стадий, макар и неводеща до излекуване, химиотерапията е подходяща за контролиране на рака.

Лимитиран стадий

  • Устанявава се при 1 от 3-ма пациенти с дребноклетъчен карцином на белия дроб.
  • Ракът е локализиран едностранно – обикновено се открива в единия бял дроб и в лимфните възли в съответната страна на гръдния кош. Може да достигне лимфните възли в медиастинума и над ключицата от страната на засегнатия бял дроб.
  • Фактът, че ракът се намира в ограничено пространство, позволява лъчетерапията да се извърши в рамките на единично радиологично поле.

Екстензивен стадий

  • Устанявава се при 2-ма от 3-ма пациенти с дребноклетъчен карцином на белия дроб.
  • Ракът засяга единия или двата бели дроба, течността около тях, лимфните възли и други части на тялото, вкл. костния мозък.

Съществува и друга класификация на дребноклетъчния белодробен карцином, базирана на неговите размер и разпространение в близки лимфни възли и други органи. В нея се различават следните стадии – 0, I, II, III и IV. По правило, колкото по-ранен е стадият, толкова по-ограничено е разпространението на рака в тялото. Тази класификация се употребява най-вече за недребноклетъчния белодробен карцином, докато за дребноклетъчния тя има второстепенно значение. (препратка към текста за недребноклетъчния рак на белия дроб)


Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020