Хирургичното отстраняване на карцинома е една от най-добрите възможности за пълно възстановяване, но обикновено е приложима при ранни стадии на развитие на заболяването. Хирургичната операция е сложна - извършва се под пълна упойка чрез голям хирургичен разрез в гръдния кош, наречен торакотомия, може да включва премахване на лимфни възли и граничещата с тумора здрава тъкан, ето защо не могат да бъдат изключени сериозни последствия (вижте раздел „Справяне с лечението“).  Хирургичните интервенции, които се прилагат при карцином на белия дроб могат да бъдат:

Лобектомия – Белите дробове представляват структура от общо 5 дяла, наречени лобове – 3 лоба в десния дроб и 2 лоба в левия. Лобектомията, която е считана за най-ефективния вид хирургична интервенция при лечение на заболяването, представлява премахване на цял лоб от белия дроб.

  • Резекция – При невъзможност за отстраняване на целия лоб, хирургът премахва само част от него, включваща тумора и граничещата с него тъкан.
  • Сегментектомия – Друг вид отстраняване на част от лоба, където се е развил карциномът, но без да се премахва цял лоб.
  • Пулмонектомия – При тумор, развил се в центъра на гръдния кош, може да се прибегне до премахване на целия засегнат бял дроб.

Ако белите Ви дробове са достатъчно здрави и ако операцията ще осигури по-добри шансове за излекуване, за предпочитане е да се отстрани по-голямо количество тъкан (например лобектомия вместо сегментектомия).

Видеоасистирана гръдна хирургия

Нарича се още торакоскопия и се прилага при лечението на ранните стадии на рак на белия дроб. Отличава се с по-малък разрез, по-кратък болничен престой и по-малко усложнения от торакотомията.

Робот-асистирана гръдна хирургия

При този подход торакоскопията се извършва чрез роботизирана система, управлявана от хирург.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020