Скринингът представлява изследване или тест, който има за цел да потърси заболяване в тялото преди да са налични симптомите му. Учените са създали и продължават да работят върху откриването на нови възможности за тестове, чрез които да може да се открие точно определен вид раково заболяване. Целта на скрининга е да се намали или елиминира смъртността от заболяването.

Международни препоръки включват използване на нискодозово компютър-томографско (КТ) изследване на белите дробове. Компютърният томограф заснема вътрешността на тялото чрез рентгенови лъчи. След това компютър комбинира тези снимки в подробен и детайлен триизмерен образ, който дава информация за всякакви изменения и тумори в организма. Недостатък на метода е излагането на радиация, но нивото й е по-ниско от това при стандартната КТ.

КТ не се препоръчва на всеки пушач. Ранен скрининг се прави при хора между 55- и 74-годишна възраст, които са пушили поне 30 пакетогодини, или тези, които са спрели да пушат през последните 15 години. Една пакетогодина се равнява на 20 изпушени цигари (една кутия) на ден за една година. КТ не се препоръчва рутинно на хора, които са пушили по-малко от 30 пакетогодини, които са под 55 и над 74 години, които са спрели пушенето преди повече от 15 години, или имат усложнено здравословно състояние, което може да повлияе лечението или да скъси преживяемостта.

Изледванията върху алтернативите за скрининг сочат, че изборът на нискодозова КТ при хора с висок риск от рак на белия дроб спасява повече животи отколкото рентегеновите снимки на гръден кош.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020