Клиничните проучвания са част от научни изследвания, целящи откриването на нови и по-добри начини за лечение на недребноклетъчен белодробен карцином. Тези проучвания оценяват нови методи на лечение, нови комбинации от терапии, нови мерки за превенция или нови начини за облекчаване на симптомите. За някои хора, участието в клинично проучване е най-добрата налична възможност. Ако вземете участие в клинично проучване, може да сте сред първите, получили ново лечение, преди още да е общодостъпно, но има и рискове, включително поява на нежелани реакции или риск терапията да се окаже неефикасна. Консултирайте се със своя лекар относно възможностите за участие в клинично проучване и свързаните с това ползи и рискове.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020