Честното и открито обсъждане с Вашия лекар е важно, за да разберете по-добре диагнозата, лечебния план и допълнителните грижи. Лекарският екип ще отговори с готовност на всички Ваши въпроси, за да можете да вземате информирани решения.

Възможни въпроси след получаване на диагнозата

 • Какъв вид рак на белия дроб имам?
 • Къде е разположен туморът
 • В кой стадий е заболяването и какво означава това?
 • Какво означават резултатите от изследванията ми?
 • Какви мутации притежава туморът и какво е тяхното значение?
 • Семейството ми изложено ли е на повишен риск от развитие на заболяването?

Общи въпроси относно всички стъпки на лечебния план - избор и провеждане на лечение и справяне със странични ефекти

 • Кой ще е моят лекуващ лекар?
 • Кои ще са участниците в моя лекарски екип и какво ще прави всеки един от тях?
 • Нужно ли е да се обърна и към други лекари, напр. гръден хирург, пулмолог, медицински онколог, лъчетерапевт? Каква е ролята на всеки един от тях?
 • Какви са възможностите за лечение, подходящи за мен?
 • Необходими ли са допълнителни изследвания за назначаване на лечението?
 • Каква е целта на всяка терапия – да отстрани рака, да ме накара да се чувствам по-добре, или и двете?
 • Какви са шансовете да се излекувам с всяка една терапия?
 • Има ли нужда от специална подготовка преди започване на лечението?
 • Какви са възможните краткосрочни и дългосрочни нежелани реакции на всяка от терапиите?
 • Как могат да се намалят или облекчат страничните ефекти от всяка от терапиите?
 • Колко скоро и към кого да се обърна, в случай че изпитвам странични ефекти?
 • Как лечението ще се отрази на ежедневието ми? Ще мога ли да работя, тренирам и изпълнявам обичайните си дейности? Трябва ли да променя диетата си?
 • Лечението ще засегне ли сексуалния ми живот? Ако да, то как и докога?
 • Лечението ще се отрази ли на шансовете ми да имам дете? Ако да, трябва ли да се обърна към специалист по репродуктивно здраве преди започване на лечението?
 • Има ли клинични изпитвания, подходящи за мен? Къде се провеждат и как мога да науча повече за тях?
 • Какви услуги са налични в помощ на мен и семейството ми?
 • Към кого да се обърна при възникнали проблеми и въпроси?

Допълнителни въпроси, свързани с конкретни видове лечение:

Специфични въпроси за хирургичната операция

 • Каква операция ще бъде извършена? Ще се наложи ли отстраняване на лимфни възли?
 • Каква е продължителността на операцията?
 • Колко време ще остана в болницата?
 • Какво да очаквам от периода за възстановяване?

Специфични въпроси за системната терепия

 • Какви лекарства ще приемам и как?
 • Къде ще получавам лечението – в клиниката или вкъщи?
 • Колко време ще трае посещението, в случай че трябва да посетя лекар за получаване на терапията?
 • Ще имам ли нужда от помощ за придвижването си преди и след отделните посещения?
 • Има ли специфични препоръки, ако приемам лечението си у дома?

Специфични въпроси за лъчетерапията

 • Какъв е планът за лечението ми – къде, как и колко често ще го получавам?
 • Каква е продължителността на всеки един курс?
 • Каква част от здравата тъкан на белия ми дроб ще бъде изложена на лъчение?
 • Възможно ли е едновременното приложение  на химио- и лъчетерапия? Какви са допълнителните странични ефекти от комбинирането им?
 • Ще имам ли нужда от помощ за придвижването си преди и след всеки курс?

Въпроси относно последващата грижа

 • Каква е вероятността ракът да се завърне (да рецидивира)? За какви симптоми трябва да следя? Какво може да се направи, ако ракът се върне обратно?
 • Какво още мога да направя, за да намаля риска от рецидив на рака? Трябва ли да правя специални физически упражнения?
 • Какви дългосрочни и късни нежелани реакции мога да изпитам? Към кого мога да се обърна във връзка с тях?
 • От какви изследвания ще се нуждая и колко често ще бъдат необходими те?
 • Кой ще е отговорен за проследяването ми? Колко често трябва да идвам на преглед?
 • Какви програми в помощ на преборилите се с рака и техните семейства съществуват?

Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020