Химиотерапията е лекарство или комбинация от лекарства, целящи подобряване качеството и продължителността на живота на пациента чрез прекъсване цикъла на развитие на раковите клетки. Химиотерапевтичните агенти обикновено се прилагат интравенозно (инжектирани във вена), но е възможно и перорално приложение (през устата), и терапията се осъществява по схема от определен брой цикли за даден период. Продължителността на лечение зависи от вида на лекарството, какъв е ефектът от него и евентуалните странични ефекти, а най-често един цикъл отнема около 3-4 седмици.

Химиотерапия може да се прилага при различни ситуации и в зависимост от това се нарича:

  • Неоадювантна химиотерапия (преди операцията) – Прилага се преди хирургично отстраняване на тумора, а понякога и в комбинация с лъчетерапия. Цели свиване на раковото образувание и респективно - отстраняването на по-малка част от белия дроб.
  • Адювантна химиотерапия (след операцията) – Прилага се след хирургичното отстраняване на тумора и цели премахването на потенциално останали или разпространени ракови клетки. Възможно е да се комбинира с лъчетерапия.
  • При локално авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб – В комбинация с лъчетерапия се прилага като основно лечение при тумори в по-напреднал стадий, засегнали и близки структури, когато оперативното лечение не е възможно.
  • При метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (стадий IV) – Прилага се при рак, разпространил се извън белия дроб, например в кости, надбъбречна жлеза или черен дроб.

За лечение на рака на белия дроб се използват комбинации от две химиотерапевтични лекарства, като задължително се включва платина-съдържащо съединение. Понякога могат да се използват други комбинации. При пациенти с напреднал белодробен рак, които не могат да понесат добре химиотерапия с комбинация от две лекарства, като например пациенти в недобро общо здравословно състояние или в напреднала възраст, може да се проведе химиотерапия с едно лекарство.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020