Видове лечение при дребноклетъчен рак на бял дроб

Възможностите за лечение на дребноклетъчния рак на белия дроб се основават главно на стадия (степента на разпространение) на рака, но са важни и други фактори като общото състояние на пациента и белодробната функция. Понякога се използва повече от един тип лечение. Ако сте диагностициран с дребноклетъчен рак на белия дроб, вероятно ще получите химиотерапия, ако здравословното Ви състояние го позволява. Ако заболяването е в ограничен стадий могат да се приложат лъчетерапия и в редки случаи хирургична операция. При екстензивен стадий се провежда химиотерапия със или без имунотерапия.

  • Химиотерапия

Химиотерапията е лечение с противоракови лекарства, които могат да се инжектират във вена или да се приемат през устата. Чрез кръвта тези лекарства достигат до повечето части на тялото.

  • При ограничен стадий дребноклетъчен рак на белия дроб, химиотерапията почти винаги се прилага заедно с лъчетерапия (подход, наречен лъчехимиотерапия).
  • При екстензивен стадий дребноклетъчен рак на белия дроб, химиотерапията, със или без имунотерапия, обикновено е основното лечение. Понякога се провежда и лъчетерапия.

Химиотерапия, използвана за лечение на ДРБД

Дребноклетъчен рак на белия дроб се лекува с комбинации от химиотерапевтични лекарства, които обикновено се прилагат във вена (интравенозно). Химиотерапията се прилага на цикли, като всеки период на лечение е последван от период на почивка, за да Ви даде време да се възстановите от ефектите на лекарствата. Циклите най-често са 3 или 4 седмици, като първоначалното лечение обикновено е 4 до 6 цикъла, в зависимост от използваните лекарства. Освен това, ако имате добър отговор към първоначалната си химиотерапия без влошаване на рака, лекарите могат да препоръчат продължаване на лечението с имунотерапевтично лекарство.

Ако ракът се влоши (прогресира) по време на лечението или се върне след приключване на лечението, може да се опитат други химиотерапии. Изборът на лекарства зависи до известна степен от това колко скоро ракът започва да расте отново. Ако ракът се завърне (рецидивира) повече от 6 месеца след лечението, той може да се повлияе отново от същите химиотерапевтични лекарства, които са били приложени първия път. Ако ракът рецидивира по-рано или ако продължава да расте по време на лечението, по-нататъшното лечение със същите лекарства вероятно няма да бъде от полза.

Прогресиралият или рецидивирал дребноклетъчен рак на белия дроб може да бъде труден за лечение, ето защо участието в клинично изпитване може да бъде добър вариант за някои пациенти.

  • Имунотерапия

Имунотерапията е лечение, при което се използват лекарства за стимулиране на собствената Ви имунна система да разпознава и унищожава раковите клетки по-ефективно.

  • Имунни чекпойнт инхибитори

Важна част от имунната система е способността й да се ограничава от атакуване на нормалните клетки в организма. Този процес се осъществява чрез протеини, разположени върху имунните клетки, които играят ролята на „контролни пунктове“ („чекпойнт“) -  трябва да бъдат активирани или деактивирани, за да се задейства имунен отговор. Раковите клетки понякога използват тези „контролни пунктове“, за да избегнат отговора на имунната система. Лекарства, насочени към тези контролно-пропускателни пунктове, могат да се използват за лечение на дребноклетъчен рак на белия дроб. Някои лекарства от този клас се свързват с протеина PD-1, намиращ се върху Т-клетките (вид имунна клетка), който обикновено помага за предпазване на тези клетки от атакуване на други клетки в организма. Чрез блокиране на PD-1, тези лекарства стимулират имунния отговор срещу раковите клетки. Това може да свие някои тумори или да забави растежа им.  Други имунотерапевтични лекарства от тази група се свързват с протеина PD-L1. Това е протеин, свързан с PD-1, който се намира върху някои туморни клетки и имунни клетки. Блокирането на този протеин също може да помогне за стимулиране на имунната реакция срещу раковите клетки.

  • Лъчетерапия

Лъчетерапията използва високоенергийни лъчи (или частици), за да убие раковите клетки. В зависимост от стадия на дребноклетъчния рак на белия дроб и други фактори лъчетерапията се прилага:

  • За лечение на тумора и лимфните възли в гръдния кош. Може да се провежда едновременно с химиотерапия при дребноклетъчен рак на белия дроб в ограничен стадий, подход наречен лъчехимиотерапия.
  • След като химиотерапията приключи. Това понякога се прилага при пациенти с екстензивен стадий на заболяването или при хора с ограничен стадий, които не могат да понесат едновременно приложение на химиотерапия и лъчетерапия.
  • За намаляване на риска от разпространение на рак в мозъка. Нарича  се профилактично краниално облъчване. Този метод се използва най-често при лечението на ограничен стадий ДРБД, но също така може да помогне на някои пациенти с екстензивен стадий.
  • За да се намали размерът на тумори с цел облекчаване на симптомите на рак на белия дроб, например болка, кървене, затруднено преглъщане, кашлица, задух и проблеми, причинени от разпространение в други органи като мозъка или костите.

Най-често използваният метод за лъчелечение на дребноклетъчен рак на белия дроб е лъчетерапията с външен лъч, при която апарат извън тялото насочва радиация върху рака. Подробно описание на техниките за извършване на лъчетерапия с външен лъч са описани в секцията за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб.

Споделяйте с Вашия лекар всеки симптом или промяна в състоянието си. Вашият лекарски екип ще направи всичко възможно да се съблюдава баланса между ползата и риска. Важно е да следвате предписаното лечение и да не го прекратявате самоволно.


Материалът се публикува под редакцията на д-р Красимир Койнов.

Материалът е рецензиран от медицински експерт, за да се осигури медицинска точност и съобразеност с аудиторията.

Предназначен е да допълни информацията, която получавате от Вашия  лекар и никога не трябва да се смята за персонален медицински съвет. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

BG-3359/12.2020